Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Specjalne konstrukcje wymagają specjalnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Ochrona szaf serwerowych i rozdzielczych przed pożarem dzięki rozwiązaniom firmy WAGNER
Ochrona tam, gdzie ma to decydujące znaczenie
za pomocą systemu wczesnego wykrywania pożaru TITANUS RACK·SENS®

Ochrona przeciwpożarowa szaf sterowniczych i serwerowych

Zajmujące niewiele miejsca systemy wczesnego wykrywania pożaru w celu ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Stała dostępność danych cyfrowych jest dziś warunkiem sukcesu funkcjonowania przedsiębiorstw. Awaria systemów informatycznych oznacza wysokie ryzyko ekonomiczne dla każdej firmy, dlatego też ryzyko takie jak pożar trzeba koniecznie ograniczać. Dlatego ważne jest zabezpieczenie firmowego sprzętu i oprogramowania, takiego jak serwery i szafy sterownicze, odpowiednimi i dostosowanymi do ryzyka środkami ochrony przeciwpożarowej. Zamknięta konstrukcja, zdecentralizowana, zwykle bezobsługowa lokalizacja w firmie oraz, co nie mniej ważne, elementy podzespoły zainstalowane w serwerowniach i szafach sterowniczych stanowią poważne wyzwanie dla technologii w ochronie przeciwpożarowej: Musi znajdować się jak najbliżej obiektu w celu jak najwcześniejszego wykrywania i gaszenia pożarów.

Konieczność ochrony przeciwpożarowej szaf serwerowych i sterowniczych

Podzespoły umieszczone w szafach sterowniczych zapewniają nieprzerwaną pracę w firmie. Jednak występujące w przypadku pożaru sadza, korozja oraz gazów spalinowe powodują trwałe uszkodzenie płytek drukowanych i innego sprzętu, co może prowadzić do nieodwracalnej utraty danych. Całkowita awaria IT czasami niesie ze sobą konsekwencje, które zagrażają samemu istnieniu firmy: Według badania przeprowadzonego na całym świecie przez firmę Veeam w 2016 roku, luka w dostępności kosztuje firmy ponad 16 milionów dolarów rocznie. Utrata zaufania ze strony klientów i pracowników oraz pogorszenie wizerunku firmy może mieć również negatywne skutki dla firmy, a nawet prowadzić do jej upadłości.

Zwiększone zagrożenie pożarowe w szafach sterowniczych i serwerowych zagraża sprzętowi komputerowemu

Zagrożenie pożarowe w szafach pod napięciem wynika głównie z przeciążenia instalacji elektrycznej, wadliwych styków lub uszkodzonych podzespołów. Pożary występujące w zamkniętych systemach szaf serwerowych początkowo ćmią się, tlą się i żarzą, są trudne do wykrycia. Konwencjonalna ochrona przeciwpożarowa jest zatem często niewystarczająca w przypadku systemów serwerowych i szaf sterowniczych: Zainstalowany wczesnego wykrywania pożaru znajdujący się poza szafą reaguje zazwyczaj dopiero wtedy, gdy pożar się już rozwinął. Na podjęcie środków zaradczych jest często za późno. Zamknięta konstrukcja szaf serwerowych wymusza konieczność umieszczenia systemów wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru za pomocą instalacji gaśniczej bezpośrednio w szafie, tzn. jak najbliżej szafy. Tylko w taki sposób można jak najszybciej wykryć i ugasić ćmiący się, tlący się lub żarzący się pożar.

Optymalna ochrona przeciwpożarowa szaf sterowniczych: TITANUS® RACK·SENS

Łączone systemy wczesnego wykrywania i gaszenie pożaru bezpośrednio u jego źródła

System wczesnego wykrywania pożaru TITANUS®RACK·SENS firmy WAGNER jest wyposażony w bardzo czułe zasysające czujki dymu (wcześniej system oddymiania), które wykrywają z czułością do 2000 razy wyższą niż konwencjonalne systemy ochrony przeciwpożarowej. Dzięki modułowej konstrukcji o wysokości 482,6 mm (19") system optymalnie dopasowuje się do szafy sterowniczej, zapewniając oszczędność miejsca, i wykrywa miejsca o największym zagrożeniu pożarowym.

Wiadomości

Zarejestruj się w naszym biuletynie i otrzymuj cenne wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla IT/EDP.

do rejestracji

Zalety

 • Czasooszczędny
  Pożar jest wykrywany już w fazie powstawania i środki przeciwdziałające mogą być uruchamiane natychmiast.
 • Efektywny
  W kombinacji z gaszeniem zwalczanie pożaru może odbywać się bezpośrednio w szafie serwerowej.
 • Kompaktowy
  Ekstra płaski system ochrony przeciwpożarowej dzięki wysokości konstrukcyjnej dostosowanej do szaf serwerowych.
 • Zintegrowany
  Wykrywanie i gaszenie pożarów zintegrowane w jednym urządzeniu.
 • Modułowy
  W każdej chwili możliwa integracja i adaptacja w nowych i istniejących obiektach.
 • Prosty
  System może być szybko uruchomiony metodą Plug & Play.
 • Wypróbowany
  Solidne zasysające czujki dymowe TITANUS® są stosowane z powodzeniem od dziesiątków lat.