Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Zapewnienie dostępności towarów i procesów
za pomocą systemu aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct®
Duża pojemność magazynowa i zautomatyzowane procesy
dzięki zaawansowanej ochronie przeciwpożarowej firmy WAGNER

Ochrona przeciwpożarowa dla zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania

Skuteczna alternatywa dla instalacji tryskaczowych

Wysoka gęstość produktów w ograniczonych przestrzeniach, łatwopalne materiały opakowaniowe i instalacje elektryczne zwiększają ryzyko pożaru w automatycznym magazynie wysokiego składowania. Typowa konstrukcja magazynu wysokiego składowania w połączeniu z wysoką gęstością materiału powoduje ogromne straty w przypadku pożaru. W przypadku pożaru w magazynie wysokiego składowania często występuje efekt kominowy, który sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia na większe obszary i przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia. Ponadto gaszenie pożaru staje się bardzo trudne. Zagrożeni są ludzie, środowisko naturalne, towary i procesy logistyczne.

Tlen, ciepło i paliwo są niezbędne do wzniecenia pożaru. Wysoce łatwopalny materiał opakowaniowy jest idealnym paliwem.

Wysoki stopień automatyzacji magazynu jest równoznaczny ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym, ponieważ statystycznie rzecz biorąc, usterki techniczne i wynikające z nich zwarcia lub przegrzanie prowadzą do pożaru. W zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania nośnikami ryzyka są taśmy przenośnikowe, układnice, maszyny pakujące, bramy rolowane oraz technologie budowlane, takie jak elektryczne, oświetleniowe, klimatyzacyjne i grzewcze. W związku z tym wymagania ochrony przeciwpożarowej w zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania są szczególnie wysokie: Należy zapewnić wykrycie pożaru natychmiast po jego powstaniu i zapobieganie jego rozprzestrzenianiu. Tylko w ten sposób można chronić towar w magazynie i uniknąć przerw w dostawach, przestojów i kosztów przestojów. Problem z tradycyjnymi instalacjami tryskaczowymi: w przypadku pożaru powodują one znaczne, kosztowne uszkodzenia w wyniku gaszenia i działania wody. Przestoje są nieuniknione. Dzięki profesjonalnej budowie instalacji do automatycznych magazynów wysokiego składowania firma WAGNER oferuje alternatywę dla zraszaczy i koncentruje się na aktywnym zapobieganiu pożarom zamiast na likwidacji szkód. Dzięki systemowi redukcji tlenu OxyReduct® firma WAGNER stworzyła innowacyjny system ochrony przeciwpożarowej, który od samego początku minimalizuje ryzyko pożaru.

Minimalizacja ryzyka i aktywna ochrona

Zapobieganie pożarom jako rozwiązanie dla zautomatyzowanych lub w pełni zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania.

Aktywny system zapobiegania pożarom OxyReduct® jest ukierunkowany na ochronę przeciwpożarową, a nie na wyrównywanie strat. System opiera się przy tym na prostej zasadzie: Wprowadzając azot do chronionego obszaru, energia potrzebna do rozprzestrzenienia ognia zostaje pozbawiona tlenu, który jest konieczny do wzniecenia pożaru.

Wiadomości

Zarejestruj się i uzyskaj cenne wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej w magazynach i logistyce.

Do rejestracji

Zalety

 • Bezpieczny
  Aktywny system zapobiegania pożarom zapewnia stałą i niezawodną ochronę przeciwpożarową.
 • Indywidualny
  Zindywidualizowane koncepcje ochrony dopasowane do specyficznych ryzyk klienta i wymagań w zakresie ochrony.
 • Prosty
  Azot potrzebny do redukcji stężenia tlenu w obszarze chronionym jest pozyskiwany na miejscu, bezpośrednio z powietrza otoczenia.
 • Efektywny
  Technika VPSA to maks. 80% oszczędności energii w porównaniu z konwencjonalną techniką przeponową.
 • Elastyczny
  Bezproblemowa adaptacja w razie zmian sposobu użytkowania lub po przebudowie budynku.
 • Ekologiczny
  Brak potrzeby utylizacji pozostałości pożarowych, popiołu i gazów gaśniczych.
 • Przebadany
  Wykonawczy i systemowy certyfikat VdS.

Projekty referencyjne

NewCold Germany Rheine GmbH (Niemcy): superlatywna, zautomatyzowana mroźnia wysokiego składowania

To rozwiązanie mówi samo za siebie: W naszej nowej mroźni wysokiego składowania dzięki aktywnemu zapobieganiu pożarom za pomocą redukcji tlenu nie może dojść do wybuchu pożaru. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej zastosowanej technologii VPSA (Vaccum Pressure Swing Adsorption) nie tylko osiągamy doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa, ale również oszczędzamy na kosztach eksploatacji.

Frank Huckschlag, Dyrektor Zarządzający, New Cold Germany Rheine

Biblioteka British Library, Boston Spa (Wielka Brytania): Maksymalne bezpieczeństwo dokumentów z inteligentną ochroną przeciwpożarową

System OxyReduct® z technologią adsorpcyjną VPSA (Vaccum Pressure Swing Adsorption) jest nie tylko efektywny pod względem bezpieczeństwa, lecz również niskich kosztów eksploatacji.

Patrick Dixon, Kierownik działu budowlanego i technicznego, British Library

Przejdź do raportu z korzystania