Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Specjalny środek gaśniczy do urządzeń elektronicznego przetwarzania danych

Aby w stopniu odpowiednim do możliwych zagrożeń chronić urządzenia i instalacje komputerowe, należy w szybki, skuteczny i nie pozostawiający resztek sposób zwalczać pożary. Środek gaśniczy FK-5-1-12, znany również pod nazwą handlową Novec™ 1230, odbiera energię cieplną od źródła ognia. Dzięki temu ogień zostaje ugaszony w bardzo krótkim czasie. Środek gaśniczy FK-5-1-12 nie przewodzi prądu elektrycznego i wymaga mniej miejsca do jego przechowywania.

FK-5-1-12 jako gaz gaśniczy

  • Gasi w sposób bardzo szybki przy czasie napełniania gazem wynoszącym maksymalnie 10 sekund
  • Nie przewodzi energii elektrycznej
  • W porównaniu z gazami obojętnymi potrzebne są w tym przypadku porównywalne powierzchnie do redukcji ciśnienia jak w przypadku stopniowego napełniania gazem
  • Przechowywanie tego środka gaśniczego nie wymaga dużo miejsca
  • Wymagany jest tylko krótki czas przed wstępnym ostrzeżeniem
  • Możliwe instalacje z jedną i wieloma strefami
  • Stężenie do gaszenia nie zagraża ludziom

1. System zasysających czujek dymu: Analizuje w sposób ciągły i aktywny pobierając próbki powietrza, wykrywa najwcześniej jak to możliwe nawet minimalne powstawanie dymu
2. Odciążenie ciśnienia: Zapobiega niedopuszczalnemu wzrostowi ciśnienia przy napełnianiu strefy gaszenia gazem
3. Dysze do gaszenia gazem: Rozprowadzanie gazu gaśniczego przy alarmie w strefie gaszenia
4. Czujki dymu: Monitorują strefę gaszenia, sygnalizując alarmem w centrali sterowania gaszeniem powstawanie dymu
5. Akustyczne i optyczne środki alarmowe: Zapewniają w czasie przed wstępnym ostrzeżeniem, by wszyscy ludzie mogli opuścić strefę ochrony
6. Centrala sygnalizacji pożarowej/sterowania gaszeniem: Przetwarza sygnały sygnalizacji pożarowej, włącza alarm i z zadanym czasem opóźnienia napełnia strefę gaszenia gazem
7. Zbiorniki na środki gaśnicze: Środek gaśniczy FK-5-1-12 jest przechowywany w stanie skroplonym oszczędzając miejsce w butlach pojemności do 140 litrów pod ciśnienie 50 bar z poduszką azotu

Zakres zastosowania

Centra obliczeniowe

Maksymalna dostępność ma najwyższy priorytet w centrach obliczeniowych. Ze względu na dużą gęstość energii w centrum obliczeniowym istnieje zwiększone ryzyko pożaru, które już w przypadku niezauważalnie tlącego się kabla może doprowadzić do pożaru z awarią centrum obliczeniowego. Dzięki technologii gaszenia gazem FirExting® proces gaszenia przebiega niezwykle równomierne i łagodne dzięki stopniowemu napełnianiu gazem i specjalnie opracowanym tłumikom akustycznym.

go to News

Dyspozytornie, pomieszczenia pomiarowe i sterownie

W celu utrzymania użytkowania i eksploatacji budynku centralne dyspozytornie, pomieszczenia pomiarowe i sterownie, w których mieści się technika budynku lub telekomunikacja, muszą być w pełni funkcjonalne. Wczesne wykrywanie pożaru i gaszenie gazem za pomocą FirExting® może zazwyczaj utrzymać pracę.