Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Aktywne zapobieganie pożarom za pomocą systemu OxyReduct®

Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo

Statystyki wskazują, że w Niemczech co około dwie minuty wybucha pożar, który często wiąże się ze znacznymi szkodami. Obojętne, czy jest to magazyn, centrum obliczeniowe czy archiwum – wszystkie te zakłady są zdane na absolutnie niezawodną ochronę przeciwpożarową. Przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na przestój. W związku z tym również w przypadku pożaru, oprócz ochrony ludzi najwyższy priorytet ma również utrzymanie przebiegu pracy.

Firma WAGNER w zakresie tych wysokich wymagań ma w swoim portfolio odpowiednie rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej: Uznany przez niemieckie Zrzeszenie Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS) system zapobiegania pożarom OxyReduct®. Tradycyjne instalacje przeciwpożarowe są pasywne, to znaczy reagują one dopiero wtedy, gdy pożar już wybuchł. Natomiast profilaktyczny system redukcji zawartości tlenu OxyReduct® zaczyna działać przed powstaniem pożaru i zapewnia przez to aktywnie najwyższy stopień bezpieczeństwa. Ponadto unika się przy tym dalszych szkód powstających przy gaszeniu wodę lub innymi środkami gaśniczymi takimi jak piana.

Za pomocą uznanego przez niemieckie Zrzeszenie Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS) systemu zapobiegania pożarom OxyReduct® firma WAGNER zapobiegawczo dba o to, aby w ogóle nie dochodziło do pożarów. Przez kontrolowany dopływ azotu do strefy ochrony poziom tlenu jest utrzymywany w ciągły sposób poniżej granicy wybuchu możliwego pożaru. Rezultat: Ryzyko wybuchu otwartego pożaru zostaje znacznie zmniejszone.

Aktywne zapobieganie pożarom zanim mogą one wybuchnąć

Zasada działania

Aby mógł powstać pożar, są potrzebne trzy czynniki: tlen, ciepło i paliwo. Jeśli zostanie usunięty jeden z tych czynników, pożar nie ma szans powstać. Zasada ta stanowi podstawę systemu OxyReduct®. Redukcja zawartości tlenu w powietrzu przysłowiowo „zapiera dech” ogniowi.

Dlaczego firma WAGNER?

Firma WAGNER jako światowy lider zapobiegania pożarom tworzy koncepcje ochrony przeciwpożarowej dostosowane do wymagań swoich klientów.

Zalety

 • Maksymalne bezpieczeństwo
  Stałe prewencyjne bezpieczeństwo pożarowe 24 godziny na dobę. Eliminuje szkody spowodowane przez ogień, dym i środki gaśnicze takie jak woda lub piana
 • Efektywny
  Eliminuje przerwy w pracy, interwencje straży pożarnej, stosowanie środków gaśniczych i dodatkowo zapewnia ekonomiczną eksploatację obiektu.
 • Ogranicza szkody
  Obiekt jest chroniony przed substancjami powstającymi w trakcie pożaru. Niewielkie zużycie zasobów.
 • Pod kontrolą
  Samokontrolująca technika obiektowa: ciągła kontrola gęstości objętościowej, działania i skuteczności oraz ich protokołowanie.
 • Elastyczność
  Niezwykle proste dopasowanie do zmian w ochranianym pomieszczeniu po zabudowie, przebudowie lub renowacji.
 • Przebadana icertyfikowana
  Technologia OxyReduct® jest uznawana przez VdS.
 • Z oszczędnością miejsca
  Ze względu na kompaktową konstrukcję system zapobiegania pożarom OxyReduct® zajmuje niewiele miejsca.

Warianty pozyskiwania azotu za pomocą aktywnego węgla

Projekty referencyjne

Preferred Freezer Services, Richland (USA): Zapobieganie pożarom w największej chłodni magazynowej wysokiego składowania na świecie

Nasz magazyn musi bezwzględnie pracować w systemie 24/7. Nie możemy sobie pozwolić na żadnego rodzaju przerwy.

Burnie Taylor, Dyrektor naczelny, Preferred Freezer Services

Przejdź do raportu z korzystania

DARZ GmbH, Darmstadt (Niemcy): Najwyższy poziom bezpieczeństwa pod względem zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej w Niemczech w budowie najbezpieczniejszego centrum obliczeniowego

Nasza koncepcja przewiduje unikanie zagrożeń zanim one powstaną.

Sergey Mirochnik, Założyciel i prezes, DARZ GmbH

Przejdź do raportu z korzystania

Biblioteka British Library, Boston Spa (Wielka Brytania): Inteligentne rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej zapewnia najwyższe możliwe bezpieczeństwo cennych dokumentów

System OxyReduct® z technologią adsorpcyjną VPSA (Vaccum Pressure Swing Adsorption) jest nie tylko efektywny pod względem bezpieczeństwa, lecz również niskich kosztów eksploatacji.

Patrick Dixon, Kierownik działu budowlanego i technicznego, British Library

Przejdź do raportu z korzystania

Dr. Oetker, London (Kanada): Nowa instalacja zapobiegania pożarom na rynek kanadyjski

Jednym z największych wyzwań było zachowanie lokalnych dyrektyw, aby móc przekazać inspektorom nadzoru i klientom działającą instalację, która jest zgodna z odpowiednimi normami. Rezultat tego stanowiło zezwolenie na pracę pierwszej instalacji OxyReduct® na rynku Ameryki Północnej.

Dipl.-Ing. (FH) Lena Niederstuke, Inżynier projektów firmy WAGNER

NewCold Germany Rheine GmbH (Niemcy): W pełni zautomatyzowana chłodnia magazynowa wysokiego składowania z kompleksową koncepcją ochrony przeciwpożarowej

Już przed etapem planowania stwierdzono, że na pewno należy zachować przebieg pracy i automatyczne procesy logistyczne w magazynie.

Frank Huckschlag, Executive VP Global Operations, NewCold

KERN & SOHN GmbH, Balingen (Niemcy): Najnowsza technologia zapobiegania pożarom dla projektanta i producenta wag precyzyjnych w południowych Niemczech

Towar ten jest wartościowy, przy czym rzeczywista gotowość do dostawy jest dla nas warta o wiele więcej. Stąd inwestycja w dobrą ochronę przeciwpożarową przez zapobieganie pożarom.

Albert Sauter, Dyrektor zarządzający, KERN & SOHN GmbH

Przejdź do raportu z korzystania

Davert GmbH, Münsterland (Niemcy): Ochrona przeciwpożarowa w magazynie wysokiego składowania

W naszym magazynie system przeciwpożarowy kosztuje około dwóch trzecich zraszacza.

Friedrich Niehoff, wspólnik zarządzający Davert GmbH.

Do sprawozdania

Zakres zastosowania

Magazyn wysokiego składowania

Bardzo wysokie konstrukcje sięgające 30 metrów i więcej, centralizacja przepływu towarów do ogromnych centrów logistycznych i systemów intralogistycznych o dużych nakładach inwestycyjnych: Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej całkowite zagrożenie pożarowe jest wysokie, co w sytuacji awaryjnej nie można opanować za pomocą konwencjonalnych systemów gaśniczych. Dlatego firma WAGNER opracowała system aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct® dla obszarów z cennymi i wrażliwymi produktami, aby od samego początku wdrożyć ekonomiczny i zapobiegawczy system ochrony przeciwpożarowej dla swoich klientów.

go to News

Zautomatyzowany magazyn drobnych części

Wysoki stopień automatyzacji i maksymalne wykorzystanie pojemności magazynowej dzięki wąskim korytarzom z wysokimi, gęsto rozmieszczonymi regałami magazynowymi sprzyja rozwojowi i rozprzestrzenianiu się pożarów. Gaszenie pianą lub wodą z jednej strony okazuje się trudne, a z drugiej prowadzi do dalszych uszkodzeń. W razie pożaru zwłaszcza małe pojemniki euro z polipropylenu zachowują się jak ciecz palna. Dzięki OxyReduct® można aktywnie zapobiegać powstawaniu pożarów.

go to News

Magazyn głębokiego mrożenia

Zmiany w zachowaniach konsumentów zwiększyły popyt na gotowe dania mrożone lub artykuły spożywcze, takie jak ryby, mięso, warzywa i pieczywo. W tym samym stopniu wzrosły wymagania względem łańcucha procesów w logistyce głębokiego mrożenia. W mroźni pożar zniszczyłby produkty spożywcze nawet przy najmniejszym narażeniu na dym i zagroziłby zobowiązaniom do dostawy. Woda gaśnicza zmieszana z płynem zapobiegającym zamarzaniu również spowodowałaby, że towary nie nadawałyby się do sprzedaży. Instalacja redukcji tlenu OxyReduct® zapewnia skuteczną ochronę przed pożarem przez wytworzenie i utrzymanie atmosfery ochronnej w naturalnie szczelnym budynku magazynowym przy dużej oszczędności energii. Strefa pozostaje dostępna dla pracowników.

go to News

Magazyn substancji niebezpiecznych

Bezpieczeństwo magazynów substancji niebezpiecznych stawia przed jego użytkownikiem i osobami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową duże wyzwania. Magazynowane towary są palne, oraz lekko i wysoce zapalne. Aby zapobiec tym zagrożeniom, należy stosować sprawdzone koncepcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, takie jak instalacja redukcji tlenu z jeziorem gaśniczym CO2 firmy WAGNER, które od samego początku zmniejszają potencjał ryzyka.

go to News

Magazyn akumulatorów litowych

Rosnący popyt na ogniwa litowo-jonowe w sektorze motoryzacyjnym rozwija się w bardzo szybkim tempie. Największe zagrożenie pożarowe stanowi proces formowania i starzenia podczas produkcji. Jeżeli akumulatory litowo-jonowe są eksploatowane w sposób niezgodny z ich specyfikacją, mogą być niebezpieczne pod wpływem działania czynników mechanicznych, elektrycznych lub termicznych. Ogrzewanie może spowodować pęknięcie ogniwa i zapalenie wypływającego elektrolitu. Wybuch i zapalenie innych sąsiednich ogniw może powodować pożarową reakcję łańcuchową. Stosowanie instalacji tryskaczowych jest problematyczne ze względu na duże zagęszczenie paczek podczas przechowywania akumulatorów i przewodność wody. Podczas licznych testów przeciwpożarowych firma WAGNER udowodniła, że strefa ochrony o obniżonej zawartości tlenu może zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia palącego się ogniwa.

Centra obliczeniowe

Dym i pożar stoją zasadniczo w sprzeczności z wysoką dostępnością centrów obliczeniowych. Dlatego operatorzy decydują się głównie na nadmiarowe systemy, które zapewniają nieprzerwaną niezawodność procesu. Decydując się na odpowiednią koncepcję ochrony przeciwpożarowej firmy WAGNER, jaką jest OxyReduct® z szybką redukcją, wolnym dostępem, dławiącą ogień ochroną podstawową i szybką reakcją w nagłych wypadkach. Wysoka gęstość energetyczna w centrum danych oznacza również zwiększone ryzyko pożaru, które może wywołać choćby niezauważalny, tlący się ogień.

go to News

Archiwa, muzea i biblioteki

W muzeach, bibliotekach i archiwach znajdują się cenne dzieła sztuki, dziedzictwo kulturowe i unikatowe dokumenty. W celu ochrony tych cennych i unikatowych przedmiotów przed nieodwracalną utratą konieczne jest zapewnienie kompleksowej koncepcji ochrony przeciwpożarowej. Nawet najmniejsza ilość dymu, ognia, a także użycie środków gaśniczych zniszczyłyby te wartości. System aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct® zapewnia zapobiegawczą ochronę przeciwpożarową przechowywanych dzieł.

go to News