Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Aktywne zapobieganie pożarom, by chronić w ciągły sposób

Instalacje PSA OxyReduct® są przeznaczone w szczególności do aktywnego zapobiegania pożarom przy dużej kubaturze pomieszczeń. W metodzie Pressure Swing Adsorption (PSA) azot jest pozyskiwany za pomocą aktywnego węgla.

  • PSA oznacza Pressure Swing Adsorption czyli adsorpcję zmiennociśnieniową
  • Proces adsorpcji z węglowym sitem molekularnym (CMS)
  • Ciśnienie robocze: ok. 6–8 barów

Za pomocą kompresora otaczające powietrze zostaje przepuszczone przez dwa zbiorniki z węglowym sitem molekularnym (CMS lub ang. Carbon Molecular Sieve), wskutek czego zostają od siebie oddzielone tlen i azot. Tlen zostaje w zbiornikach związany za pomocą aktywnego węgla i odprowadzony do otoczenia jako zużyte powietrze. Azot zostaje wprowadzony do strefy ochrony i tam rozprowadzony w równym stężeniu po całym pomieszczeniu.

Zakres zastosowania

Magazyn wysokiego składowania

Bardzo wysokie konstrukcje sięgające 30 metrów i więcej, centralizacja przepływu towarów do ogromnych centrów logistycznych i systemów intralogistycznych o dużych nakładach inwestycyjnych: Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej całkowite zagrożenie pożarowe jest wysokie, co w sytuacji awaryjnej nie można opanować za pomocą konwencjonalnych systemów gaśniczych. Dlatego firma WAGNER opracowała system aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct® dla obszarów z cennymi i wrażliwymi produktami, aby od samego początku wdrożyć ekonomiczny i zapobiegawczy system ochrony przeciwpożarowej dla swoich klientów.

go to News

Zautomatyzowany magazyn drobnych części

Wysoki stopień automatyzacji i maksymalne wykorzystanie pojemności magazynowej dzięki wąskim korytarzom z wysokimi, gęsto rozmieszczonymi regałami magazynowymi sprzyja rozwojowi i rozprzestrzenianiu się pożarów. Gaszenie pianą lub wodą z jednej strony okazuje się trudne, a z drugiej prowadzi do dalszych uszkodzeń. W razie pożaru zwłaszcza małe pojemniki euro z polipropylenu zachowują się jak ciecz palna. Dzięki OxyReduct® można aktywnie zapobiegać powstawaniu pożarów.

go to News

Magazyn głębokiego mrożenia

Zmiany w zachowaniach konsumentów zwiększyły popyt na gotowe dania mrożone lub artykuły spożywcze, takie jak ryby, mięso, warzywa i pieczywo. W tym samym stopniu wzrosły wymagania względem łańcucha procesów w logistyce głębokiego mrożenia. W mroźni pożar zniszczyłby produkty spożywcze nawet przy najmniejszym narażeniu na dym i zagroziłby zobowiązaniom do dostawy. Woda gaśnicza zmieszana z płynem zapobiegającym zamarzaniu również spowodowałaby, że towary nie nadawałyby się do sprzedaży. Instalacja redukcji tlenu OxyReduct® zapewnia skuteczną ochronę przed pożarem przez wytworzenie i utrzymanie atmosfery ochronnej w naturalnie szczelnym budynku magazynowym przy dużej oszczędności energii. Strefa pozostaje dostępna dla pracowników.

go to News

Magazyn substancji niebezpiecznych

Bezpieczeństwo magazynów substancji niebezpiecznych stawia przed jego użytkownikiem i osobami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową duże wyzwania. Magazynowane towary są palne, oraz lekko i wysoce zapalne. Aby zapobiec tym zagrożeniom, należy stosować sprawdzone koncepcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, takie jak instalacja redukcji tlenu z jeziorem gaśniczym CO2 firmy WAGNER, które od samego początku zmniejszają potencjał ryzyka.

go to News

Magazyn akumulatorów litowych

Rosnący popyt na ogniwa litowo-jonowe w sektorze motoryzacyjnym rozwija się w bardzo szybkim tempie. Największe zagrożenie pożarowe stanowi proces formowania i starzenia podczas produkcji. Jeżeli akumulatory litowo-jonowe są eksploatowane w sposób niezgodny z ich specyfikacją, mogą być niebezpieczne pod wpływem działania czynników mechanicznych, elektrycznych lub termicznych. Ogrzewanie może spowodować pęknięcie ogniwa i zapalenie wypływającego elektrolitu. Wybuch i zapalenie innych sąsiednich ogniw może powodować pożarową reakcję łańcuchową. Stosowanie instalacji tryskaczowych jest problematyczne ze względu na duże zagęszczenie paczek podczas przechowywania akumulatorów i przewodność wody. Podczas licznych testów przeciwpożarowych firma WAGNER udowodniła, że strefa ochrony o obniżonej zawartości tlenu może zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia palącego się ogniwa.