Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Aktywne zapobieganie pożarom do pomieszczeń dużej kubatury

OxyReduct® VPSA to dalszy stopień rozwoju znanej techniki adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do aktywnego i wydajnego energetycznie zapobiegania pożarom. Technika ta została specjalnie dostosowana do dużych pomieszczeń, ponieważ można tam w ekologiczny sposób uzyskać duże, potrzebne ilości azotu. W związku z tym ten system ochrony przeciwpożarowej stał się w międzyczasie standardowym rozwiązaniem w branży magazynowej.

Technologia adsorpcyjna OxyReduct® VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) pozyskuje do obniżenia stężenia tlenu wymagany azot z otaczającego powietrza na miejscu. Korzysta się przy tym z metody fizycznej z aktywnym węglem służącym do oddzielania mieszanek gazu. Za pomocą nadciśnienia i podciśnienia otaczające powietrze zostaje na miejscu podzielone na azot i tlen. Ciśnienie przy tym procesie jest bardzo niskie, dzięki czemu potrzebna energia jest również bardzo mała. W porównaniu ze zwykłymi instalacjami do redukcji zawartości tlenu można dzięki temu obniżyć koszty eksploatacji i energii maksymalnie o 80%.

  • VPSA oznacza Vacuum Pressure Swing Adsorption czyli technologię adsorpcyjną
  • Proces adsorpcji z węglowym sitem molekularnym (CMS)
  • Ciśnienie robocze: ok. 1–2 barów

Zalety

  • Modułowa struktura systemu daje elastyczność i przy tym można ją wyskalować dla różnych klas wydajności.
  • W dużych strefach magazynowych korzystna jest możliwość sprzężenia większej liczby instalacji. Podstawę tego stanowią duże ilości produkowanego azotu.
  • W związku z ciągłym przepływem azotu instalacja nadaje się również do stref ochrony z częstą wymianą powietrza.
  • System OxyReduct® VPSA jest technologią przyjazną dla środowiska, przeznaczoną do ciągłej pracy a ponadto szczególnie łatwą w konserwacji, ponieważ łatwy jest w niej dostęp do wszystkich podzespołów.
  • System ten został wyróżniony certyfikatem niemieckiego Zrzeszenia Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS) i na tej podstawie spełnia wszelkie wymagane standardy jakości.

1 Generator OxyReduct® (technologia VPSA): Pozyskuje azot do redukcji stężenia tlenu w strefie ochrony z otaczającego powietrza na miejscu
2 Doprowadzane powietrze (powietrze z otoczenia)
3 Odprowadzane powietrze (O2)
4 Rurka do doprowadzania N2: Doprowadza azot do strefy ochrony, z reguły rozprowadzanie następuje za pomocą klimatyzacji
5 Centrala sterowania OxyControl: Steruje procesami całej instalacji OxyReduct®
6 Zawór strefy: Zamyka/otwiera dopływ azotu do danej strefy 
7 Regulator stref 1 i 2: Kontroluje i reguluje zawartością tlenu w zakresie zdefiniowanego poziomu ochrony w połączeniu z OxyControl
8 Czujka OOXY.SENS®: Mierzy ciągle stężenie tlenu w strefie ochrony
9 OXY
.SENS® czujka SIL2:Mierzy dodatkowo stężenie tlenu i przy przekroczeniu w dół 12% objętości aktywuje zamknięcie zaworu strefy
10 Wskaźnik strefy: Wskazuje aktualne stężenie tlenu w strefie ochrony
11 System zasysających czujek dymu TITANUS®: Aktywne zapobieganie pożarom za pomocą pobierania próbki powietrza do wczesnego wykrywania dymu
12 Odpowiednie do potrzeb koncepcje ochrony: Przy różnych koncepcjach ochrony i różnym stężeniu tlenu w strefy ochrony można wchodzić np. personel – bez ograniczeń, w celu konserwacji – z ograniczeniami


Zakres zastosowania

Magazyn wysokiego składowania

Bardzo wysokie konstrukcje sięgające 30 metrów i więcej, centralizacja przepływu towarów do ogromnych centrów logistycznych i systemów intralogistycznych o dużych nakładach inwestycyjnych: Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej całkowite zagrożenie pożarowe jest wysokie, co w sytuacji awaryjnej nie można opanować za pomocą konwencjonalnych systemów gaśniczych. Dlatego firma WAGNER opracowała system aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct® dla obszarów z cennymi i wrażliwymi produktami, aby od samego początku wdrożyć ekonomiczny i zapobiegawczy system ochrony przeciwpożarowej dla swoich klientów.

go to News

Zautomatyzowany magazyn drobnych części

Wysoki stopień automatyzacji i maksymalne wykorzystanie pojemności magazynowej dzięki wąskim korytarzom z wysokimi, gęsto rozmieszczonymi regałami magazynowymi sprzyja rozwojowi i rozprzestrzenianiu się pożarów. Gaszenie pianą lub wodą z jednej strony okazuje się trudne, a z drugiej prowadzi do dalszych uszkodzeń. W razie pożaru zwłaszcza małe pojemniki euro z polipropylenu zachowują się jak ciecz palna. Dzięki OxyReduct® można aktywnie zapobiegać powstawaniu pożarów.

go to News

Magazyn głębokiego mrożenia

Zmiany w zachowaniach konsumentów zwiększyły popyt na gotowe dania mrożone lub artykuły spożywcze, takie jak ryby, mięso, warzywa i pieczywo. W tym samym stopniu wzrosły wymagania względem łańcucha procesów w logistyce głębokiego mrożenia. W mroźni pożar zniszczyłby produkty spożywcze nawet przy najmniejszym narażeniu na dym i zagroziłby zobowiązaniom do dostawy. Woda gaśnicza zmieszana z płynem zapobiegającym zamarzaniu również spowodowałaby, że towary nie nadawałyby się do sprzedaży. Instalacja redukcji tlenu OxyReduct® zapewnia skuteczną ochronę przed pożarem przez wytworzenie i utrzymanie atmosfery ochronnej w naturalnie szczelnym budynku magazynowym przy dużej oszczędności energii. Strefa pozostaje dostępna dla pracowników.

go to News

Magazyn substancji niebezpiecznych

Bezpieczeństwo magazynów substancji niebezpiecznych stawia przed jego użytkownikiem i osobami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową duże wyzwania. Magazynowane towary są palne, oraz lekko i wysoce zapalne. Aby zapobiec tym zagrożeniom, należy stosować sprawdzone koncepcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, takie jak instalacja redukcji tlenu z jeziorem gaśniczym CO2 firmy WAGNER, które od samego początku zmniejszają potencjał ryzyka.

go to News

Magazyn akumulatorów litowych

Rosnący popyt na ogniwa litowo-jonowe w sektorze motoryzacyjnym rozwija się w bardzo szybkim tempie. Największe zagrożenie pożarowe stanowi proces formowania i starzenia podczas produkcji. Jeżeli akumulatory litowo-jonowe są eksploatowane w sposób niezgodny z ich specyfikacją, mogą być niebezpieczne pod wpływem działania czynników mechanicznych, elektrycznych lub termicznych. Ogrzewanie może spowodować pęknięcie ogniwa i zapalenie wypływającego elektrolitu. Wybuch i zapalenie innych sąsiednich ogniw może powodować pożarową reakcję łańcuchową. Stosowanie instalacji tryskaczowych jest problematyczne ze względu na duże zagęszczenie paczek podczas przechowywania akumulatorów i przewodność wody. Podczas licznych testów przeciwpożarowych firma WAGNER udowodniła, że strefa ochrony o obniżonej zawartości tlenu może zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia palącego się ogniwa.