Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


System zarządzania zagrożeniami VisuLAN®

Zintegrowany system bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem

W sytuacji zagrożenia takiej jak pożar ważne jest, by zachować przegląd sytuacji i możliwie szybko zareagować w odpowiedni sposób. Duża liczba różnych systemów i urządzeń stosowanych aktualnie w budynkach wymaga nowoczesnej i kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa. Tylko efektywna współpraca wszystkich tych systemów z jednolitą obsługą zapewnia maksymalną przejrzystość i wyklucza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Do tego przyczynia się system zarządzania zagrożeniami VisuLAN® (oparty na WinGuard) łącząc i sterując różnymi istotnymi dla bezpieczeństwa systemami.

Za pomocą tego oprogramowania można w sposób centralny monitorować technikę bezpieczeństwa, budynku i komunikacji jak również infrastrukturę IT za pomocą obszernego interfejsu użytkownika Dla różnych możliwych do wymyślenia sytuacji zagrożenia zostały wcześniej zdefiniowane scenariusze z konkretnymi reakcjami i środkami. Przez to w razie wybuchu pożaru, włamania lub awarii urządzeń technicznych można w czasie sekund zareagować w odpowiedni sposób. Procesy to są do siebie wzajemnie dostrojone, co redukuje możliwe błędy w obsłudze. Oprogramowanie VisuLAN® pracuje w sposób niezależny od urządzeń oraz producentów i może za pomocą różnych modułów interfejsu zapewnić połączenie różnych systemów.

Minimalizacja szkód za pomocą systemu zarządzania zagrożeniami VisuLAN®

Zasada działania

Otwarta platforma oprogramowania VisuLAN® integruje w sposób zależny od producentów zarządzanie budynkiem i zagrożeniami, zbiera zdarzenia z różnych systemów bezpieczeństwa i informacji a następnie wizualizuje je na centralnym interfejsie użytkownika. Użytkownik musi jedynie wdrożyć się w system, aby następnie móc centralnie sterować i monitorować różnymi urządzeniami. Dzięki prostej obsłudze błędy w obsłudze, również w sytuacjach presji i stresu redukuje się do minimum.

Wiadomości

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymuj cenne wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Do rejestracji

Zalety

 • Niezależność od producent
  500 interfejsów niezależnych od producenta możliwość sterowania i kontrolowania wszystkich obiektów technicznych przez jeden system.
 • Procesy strukturalne
  Należyte działanie w poważnej sytuacji wymaga predefiniowanych operacji.
 • Sterowanie wieloobiektowe
  Wieloobiektowe sterowanie szeregu samodzielnych systemów VisuLAN®.
 • Elastyczna konfiguracja
  Modułowa budowa systemu podąża za rozwojem przedsiębiorstwa. Od systemu jednostanowiskowego do rozwiązania sieciowego z nieograniczoną liczbą stanowis
 • Nadmiarowość
  Awaria serwera głównego nie ogranicza efektywności ekonomicznej. Procesy są zabezpieczone systemowo.

Doskonała interakcja systemów bezpieczeństwa

System zarządzania zagrożeniami VisuLAN® umożliwia międzydomenową integrację całego systemu bezpieczeństwa, budynku i technologii komunikacyjnej, a także infrastruktury IT. Łączy on systemy techniczne różnych producentów za pomocą jednolitego interfejsu, a tym samym służy jako centralna jednostka operacyjna i sterująca do przejrzystego wyświetlania stanów systemu, komunikatów i usterek w czasie rzeczywistym oraz do zarządzania nimi w różnych systemach.

Projekty referencyjne

Lenbachhaus, Monachium (Niemcy): System zarządzania zagrożeniami szanuje nowoczesną sztukę

Za pomocą oprogramowania VisuLAN® można centralnie sterować również bardzo złożonymi urządzeniami i instalacjami. Przejrzystość zapewnia, że błędy w obsłudze, również w sytuacjach presji i stresu już się nie zdarzają.

WAGNER Group GmbH

Océ Printing Systems GmbH & Co. KG, Poing (Niemcy): Zależna od producenta sieć systemów bezpieczeństwa

Mimo że instalacje techniczne pochodzą od różnych producentów, można nimi sterować centralnie za pomocą tylko jednego systemu. Oprogramowanie VisuLAN® oferuje nam w tym znaczne ułatwienie pracy.

Harald Metzger, Technical Facility Management, Océ Printing Systems GmbH & Co. KG

Zakres zastosowania

Budynki publiczne

Duża liczba systemów technicznych i urządzeń stosowanych aktualnie w budynkach publicznych wymaga nowoczesnej i kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa. Tylko efektywna współpraca wszystkich tych systemów z jednolitą obsługą zapewnia maksymalną przejrzystość i wyklucza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dzięki otwartej platformie oprogramowania VisuLAN® X3 jest możliwa jednolita i intuicyjna obsługa wielu różnych systemów: ryzyko błędów w obsłudze – nawet w nagłych sytuacjach – jest obniżone do minimum.

Budynki biurowe

W budynkach biurowych często stosuje się liczne systemy wyposażenia budynków, systemy bezpieczeństwa i komunikacji. Aby nie stracić kontroli nad wielością zastosowanych technologii, niezbędny jest nowoczesny, centralnie sterowany system zarządzania bezpieczeństwem. Wyjątkowa, przyjazna dla użytkownika obsługa VisuLAN® X3 sprawia, że monitorowanie, sterowanie i dokumentowanie różnego rodzaju systemów jest dziecinnie proste. Dzięki otwartej strukturze system VisuLAN® X3 można stopniowo rozbudowywać od systemu jednostanowiskowego do kompleksowego rozwiązania sieciowego, obejmującego stacje operatorskie, moduły interfejsów i bloki funkcyjne.

Hotele

Wczasowicze i podróżujący służbowo nie rezerwują tylko pokoju w hotelu, lecz wygodę i czas wolny od stresu. Usterki w instalacjach technicznych mogą przyćmić ten obraz i ostatecznie szybko zaszkodzić wizerunkowi firmy. Dzięki systemowi zarządzania zagrożeniami VisuLAN® X3 można centralnie sterować wieloma różnymi instalacjami technicznymi. Stan systemu ogrzewania lub klimatyzacji, systemu sterowania windą, systemu sygnalizacji pożarowej i innych instalacji technicznych budynku można zintegrować w przejrzystym interfejsie użytkownika w celu centralnego podglądu aktualnego stanu instalacji, centralnego opracowywania komunikatów oraz, w przypadku alarmu, podjęcia szybkich i niezawodnych działań zgodnie z wcześniej określonymi instrukcjami.

Muzea, archiwa i biblioteki

Muzea, archiwa i biblioteki często korzystają z czułych urządzeń zabezpieczających: Od ochrony antywłamaniowej i kontroli dostępu do technologii klimatyzacji i nawilżania powietrza. Dzięki VisuLAN® X3 można połączyć w sieć wiele różnych systemów technicznych i centralnie nimi sterować. Wszystkie komunikaty i zdarzenia są dokumentowane w czasie rzeczywistym, interfejs użytkownika jest zaprojektowany intuicyjnie, a system prowadzi użytkownika po zdefiniowanych instrukcjach postępowania. Dzięki temu wszystkie ważne informacje systemowe są zawsze pod obserwacją i kontrolą.

go to News