Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Zasada działania systemu zarządzania zagrożeniami VisuLAN®

Doskonała organizacja bezpieczeństwa

Za pomocą VisuLAN® jako otwartej platformy oprogramowania zostają w sposób niezależny od producenta zintegrowane na jednolitym interfejsie użytkownika wszystkie systemy techniki w budynku, komunikacji i bezpieczeństwa. Oprogramowanie to służy jako centralna jednostka obsługi i sterowania wszystkimi systemami: Występujące zdarzenia i komunikaty są rejestrowane w całości dzięki czemu można w ukierunkowany sposób podejmować odpowiednie środki. Użytkownik musi jedynie wdrożyć się w system a następnie będzie mógł centralnie sterować i monitorować różne urządzenia jak również opracowywać komunikaty. Dzięki prostej obsłudze błędy w obsłudze, również w sytuacjach presji i stresu redukuje się do minimum.

Raportowanie protokołuje stale wszystkie zdarzenia takie jak zmiany stanu, komunikaty i wpisy użytkownika. Analizy i eksport danych są możliwe w czasie rzeczywistym. W system można wstawiać dodatkowe załączniki takie jak zapis video, e-maila oraz inne pliki.

Oprogramowanie VisuLAN® oferuje dzięki swojej modułowej strukturze i layout managera rozwiązanie odpowiednie dla każdych wymagań bezpieczne pod względem inwestycji: Od systemu jednostanowiskowego po rozwiązanie ze światową siecią z nieograniczoną liczbą stanowisk obsługi. Zainstalowany system można w każdej chwili rozszerzyć dotrzymując kroku rozwojowi przedsięwzięcia.

Zalety

  • Centralna sieć systemów bezpieczeństwa, komunikacji i techniki w budynku
  • Zoptymalizowany, zintegrowany przebieg procesów w poważnym przypadku
  • Neutralne pod względem producenta dzięki otwartym interfejsom
  • Automatyzacja budynków: Kompleksowa koncepcja zamiast rozwiązań wyjątkowych
  • Odpowiednie do potrzeb dzięki modułowej strukturze systemu
  • Strukturalna prezentacja, intuicyjna obsługa i dynamiczny przepływ pracy
  • Krótsze czasy reakcji i minimalizacja niewłaściwego postępowania

W poważnym przypadku po prostu bardziej bezpiecznie

Moduł dokumentacji zapewnia jej kompletność. Wszelkie działania w zakresie obsługi i systemu, a także wszystkie przesyłane i odbierane przez sieć komunikaty są protokołowane i archiwizowane. Dzięki temu można w pełny sposób odtworzyć zdarzenia.

Oprogramowanie VisuLAN® daje możliwość elastycznej konfiguracji i można je indywidualnie dostosować w każdym przypadku zastosowania. Dzięki zintegrowanym i prostym w obsłudze edytorom grafiki i tekstu można bez problemów tworzyć i obsługiwać ilustracje, symbole, listy obiektów, teksty komunikatów oraz instrukcje postępowania. Przez to staje się możliwe skupienie się na kwestiach istotnych: mniej zbędnych lub niewyraźnych elementów oznacza również mniej możliwości popełnienia błędu.

Zarządzanie urządzeniami technicznymi w budynkach dzięki VisuLAN® staje się dziecinną igraszką: Za pomocą modułu Facility Management można na podstawie danych offline ustalić na przykład terminy konserwacji lub interwały przeglądów oraz wzory seryjne. Utworzone zdarzenia są prezentowane w przejrzysty i komfortowy sposób w module Facility Manager. Znaczne ułatwienie pracy dające oszczędność czasu i gwarantujące, że nie zapomni się żadnych ważnych terminów.