Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Zasysająca czujka dymu, która rozpoznaje, co się pali

Czujka TITANUS MULTI·SENS® rozpoznaje, co się pali a co jest fałszywym alarmem. Za pomocą czujki MULTI·SENS® można wykluczyć najczęstsze fałszywe alarmy, nie wskazując na przykład dymu z papierosów i pyłu jako fałszywych czynników. Gdy ta zasysająca czujka dymu nauczy się fałszywych cząsteczek/aerozoli, będzie można z jej pomocą skutecznie rozpoznawać specyficzne dla danego zastosowania fałszywe alarmy. Dzięki dokładnym wynikom wykrywania pożaru czujka TITANUS MULTI·SENS® pozwala na zwalczanie pożaru dostosowane do sytuacji: Optymalne stężenie gazu gaśniczego, stopniowe gaszenie i odpowiednie scenariusze postępowania.

Za pomocą zasysającej czujki dymu TITANUS MULTI·SENS® wiadomo nie tylko, że się pali, lecz również, co się pali: Ponieważ nowego rodzaju optyczna metoda wykrywania pożaru 4D analizuje cząsteczki dymu pod kątem ich rodzaju i substancji. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na zastosowanie nowych koncepcji ochrony i odpowiednich środków.
Równocześnie TITANUS MULTI·SENS® odznacza się największą odpornością na fałszywe alarmy: Czujka ta uczy się rozpoznawać podobne do dymu fałszywe zakłócenia, by wykluczyć fałszywe alarmy. W ten sposób można uniknąć przerw w pracy lub niepotrzebnych interwencji straży pożarnej.

Zalety

  • Wiedza, co jest fałszywym, a co prawdziwym alarmem.
  • Wybiórcze wykrywanie zgodnie z wymaganiami.
  • Czujka TITANUS MULTI·SENS® wyróżnia się stopniową koncepcją alarmowania z maksymalnie trzema alarmami dla danego modułu wykrywania.
  • Poziom zadymienia jest wyświetlany na urządzeniu na opcjonalnym pasku graficznym.
  • Szeroka paleta akcesoriów zgodnych z normą DIN EN 54–20 umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb ochrony.
  • Duża modułowość zapewnia dopasowane, wydajne pod względem kosztów rozwiązanie.
  • TITANUS®PipeXpress: Bezpieczne pod względem planowania projektowanie wymaga tylko kilku kliknięć.
  • Szybkie uruchomienie realizuje się za pomocą systemu plug & play.

Cechy wyposażenia i stosowania


Zakres zastosowania

Teatry

Aktywny system sygnalizacji pożarowej zamiast obserwacji miejsca pożaru: W przypadku TITANUS MULTI∙SENS® niepotrzebne przerwy w trakcie przedstawień teatralnych lub ewakuacja publiczności w teatrach z powodu fałszywych alarmów nie mają już znaczenia.

Zasysająca czujka dymu z nowatorską optyczną metodą detekcji 4D analizuje cząsteczki dymu pod kątem rozpoznawania schematu i materiału oraz ukrywa określone fałszywe parametry, takie jak sztuczna mgła i pył. Uzyskane informacje umożliwiają nowe koncepcje ochrony i skoordynowane działania oraz zapobiegają niepotrzebnym akcjom straży pożarnej i przerwom w pracy.

Szpitale i placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne

W przypadku pożaru w domach opieki liczy się każda sekunda, aby we właściwym czasie ewakuować osoby chore i starsze. Zwłaszcza osobom niepełnosprawnym lub obłożnie chorym trzeba poświęcić wystarczająco dużo czasu, aby zapewnić im bezpieczeństwo na wózku inwalidzkim lub noszach. Czujki dymu wlotowego TITANUS® wcześnie wykrywają pożar, a dzięki przewadze czasowej mogą uratować życie.

Budynki biurowe

Ochrona osób w budynkach biurowych z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej ma najwyższy priorytet. Czułe zasysające czujki dymu TITANUS® zapewniają decydującą przewagę czasową w wykrywaniu pożaru, aby umożliwić wczesną ewakuację i ugaszenie pożaru w przypadku pożaru. Zasysająca czujka dymu niezawodnie wykrywa nawet gazy pirolizy spowodowane defektami elektrycznymi.

Transport kolejowy

Ochrona osób, unikanie przerw w pracy oraz ochrona inwestycji, mienia i infrastruktury mają decydujące znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej w transporcie kolejowym. Czułe zasysające czujki dymu TITANUS® wcześnie i niezawodnie wykrywają pożar, dzięki czemu w przypadku ewakuacji podjętej w odpowiednim czasie można go zwalczyć. Ukryta, a tym samym prawie niewidoczna instalacja sygnalizacji pożarowej zapobiega również uszkodzeniom systemu na skutek aktów wandalizmu.