Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Uniwersalna zasysająca czujka dymu

Uniwersalna zasysająca czujka dymu TITANUS PRO∙SENS® jest najczęściej kupowaną czujką dymu firmy WAGNER. Zależnie od potrzeb można ustawić czułość jednego lub dwóch modułów wykrywania pożaru (każdy z nich z jednym stopniem alarmu) do 0,015% l/m w alarmie głównym. Zasysająca czujka dymu ma strukturę modułową i oferuje ona rozwiązania zarówno dla prostych jak i specjalnych zakresów stosowania.

Zasysająca czujka dymu TITANUS PRO∙SENS® to czujka firmy WAGNER przeznaczona do monitorowania większych stref powierzchni do 5760 m². Dzięki połączeniu nowego rodzaju technologii źródła światła (High-Power-Light-Source – HPLS) z opatentowanym rozpoznawaniem rodzaju pożaru LOGIC∙SENS czujka TITANUS PRO∙SENS® również w trudnych warunkach otoczenia łączy w sobie najwyższą czułość i odporność na fałszywe alarmy.

Cechy wyposażenia i stosowania


Zakres zastosowania

Hotele

Ochrona osób odgrywa w tym przypadku najważniejszą rolę. Ochrona przeciwpożarowa powinna być jednak wizualnie niezauważalna, tak aby gość mógł czuć się komfortowo bez odczuwania ewentualnych zagrożeń, i nie wpływać na estetykę aranżacji pomieszczenia. Czułe zasysające czujki dymu TITANUS® nie tylko niezawodnie wykrywają dym, ale również zapobiegają zagrożeniu pożarowemu. Są też praktycznie niewidoczne i bardzo ciche. Lokalizacja ognia dzięki opatentowanej funkcji ROOM∙IDENT zapewnia stosunkowo niedrogą kontrolę maksymalnie pięciu pomieszczeń przy użyciu tylko jednej czujki.

Archiwa, muzea i biblioteki

W archiwach, muzeach i bibliotekach przechowuje się niepowtarzalne, unikatowe dzieła i wartości, które wymagają szczególnie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej. Po jak najwcześniejszym wykryciu pożaru przez bardzo czułą zasysającą czujkę dymu TITANUS® następuje szybkie wykrycie pożaru w fazie początkowej, co umożliwia natychmiastowe podjęcie środków zaradczych Ukryty system rurek oraz zastosowanie cichych zasysających czujek dymu nie wpływają wizualnie ani akustycznie na monitorowane pomieszczenie.

go to News

Szpitale i placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne

W przypadku pożaru w domach opieki liczy się każda sekunda, aby we właściwym czasie ewakuować osoby chore i starsze. Zwłaszcza osobom niepełnosprawnym lub obłożnie chorym trzeba poświęcić wystarczająco dużo czasu, aby zapewnić im bezpieczeństwo na wózku inwalidzkim lub noszach. Czujki dymu wlotowego TITANUS® wcześnie wykrywają pożar, a dzięki przewadze czasowej mogą uratować życie.

Transport kolejowy

Ochrona osób, unikanie przerw w pracy oraz ochrona inwestycji, mienia i infrastruktury mają decydujące znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej w transporcie kolejowym. Czułe zasysające czujki dymu TITANUS® wcześnie i niezawodnie wykrywają pożar, dzięki czemu w przypadku ewakuacji podjętej w odpowiednim czasie można go zwalczyć. Ukryta, a tym samym prawie niewidoczna instalacja sygnalizacji pożarowej zapobiega również uszkodzeniom systemu na skutek aktów wandalizmu.

Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania

Bardzo wysokie konstrukcje sięgające 30 metrów i więcej, centralizacja przepływu towarów do ogromnych centrów logistycznych i systemów intralogistycznych o dużych nakładach inwestycyjnych: Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej w zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania istnieje wysokie ryzyko pożarowe. Wczesne wykrywanie pożaru za pomocą zasysających czujek dymu TITANUS® zapewnia znaczną oszczędność czasu w przypadku pożaru w celu podjęcia natychmiastowych środków zaradczych. Jednocześnie inspekcje można przeprowadzać w prosty sposób i bez przerywania pracy: Zasysająca czujka dymu zastępuje wiele punktowych czujek dymu i nadaje się do montażu w łatwo dostępnym miejscu, np. z przodu regału wysokiego składowania.

go to News

Magazyn głębokiego mrożenia

Suche powietrze powoduje, że przechowywane substancje mają bardzo niską wilgotność absolutną, co z kolei oznacza zwiększone zagrożenie pożarowe. Jednocześnie nawet najniższe stężenie dymu może spowodować, że przechowywane produkty spożywcze staną się niejadalne i nieprzydatne do sprzedaży. Zasysające czujki dymu TITANUS® umożliwiają wczesne wykrywanie pożaru i podjęcie natychmiastowego gaszenia.

go to News

Centrum obliczeniowe

Najwyższy celem i jednocześnie zapotrzebowanie operatorów centrum obliczeniowego: zapewnienie stałej maksymalnej dostępności mocy obliczeniowej i danych. Zasysające czujki dymu TITANUS® umożliwiają wczesne wykrywanie pożarów i zapobieganie awariom.

Karta sieciowa i okablowanie Ethernet w urządzeniach TITANUS® zapewniają, że komunikaty o alarmach i usterkach integrują się bezpośrednio z systemem zarządzania centrum obliczeniowego. Po alarmie wstępnym można automatycznie zapisać dane w przypadku pożaru, aby zapobiec utracie danych – zwłaszcza po wyłączeniu zasilania.

W rozwiązaniu sieciowym TITANUS® opracowanym specjalnie do obszarów IT zaimplementowano powszechnie stosowany standard protokołu sieciowego „SNMP” (Simple Network Management Protocol). Umożliwia to natychmiastowe powiadamianie pracowników IT o usterkach i zdarzeniach pożarowych w monitorowanej strefie.

go to News

Systemy EDP

Dostępność ma najwyższy priorytet dla systemów EDP, ponieważ mapują one wszystkie procesy komunikacyjne i biznesowe. Firma WAGNER oferuje rozwiązania zarówno dla słabo jak i mocno wentylowanych urządzeń elektronicznego przetwarzania danych. Dzięki zasysającym czujkom dymu TITANUS® pożary przewodów lub inne pożary spowodowane usterkami elektrycznymi są wykrywane we wczesnej fazie, co umożliwia natychmiastowe podjęcie odpowiednich środków zaradczych.

go to News

Zakłady produkcyjne i wytwórcze

Ochrona przeciwpożarowa zarówno osób, jak i dużych otwartych przestrzeni w przemyśle i produkcji stanowi ogromne wyzwanie pod względem ochrony przeciwpożarowej. Zasysające czujki dymu TITANUS® wykrywają pożar we wczesnym stadium. Dzięki temu można natychmiast podjąć środki zaradcze. System zasysających czujek dymu niezwykle odporny na fałszywe alarmy dzięki funkcji wykrywania wzorca pożarowego LOGIC-SENS i separacji pyłu za pomocą filtrów zewnętrznych, dzięki czemu doskonale nadaje się do obszarów, w których panują ekstremalne warunki o wysokim stężeniu pyłu i zanieczyszczeń.

go to News

Przenośniki taśmowe

System rurek jest zainstalowany na konstrukcji ramy przenośnika i zapewnia niezawodną detekcję przez aktywne próbkowanie powietrza na całym odcinku przenośnika – niezawodnie nawet w zmieniających się warunkach klimatycznych.

go to News

Zakłady przetwarzania odpadów

Pył i brud stanowią wyzwanie dla ochrony przeciwpożarowej w zakładach przetwarzania odpadów: Zasysające czujki dymu TITANUS® niezawodnie i wcześnie wykrywają pożar. Czułość systemu zasysających czujek dymu można dostosować do różnych trybów pracy i obciążenia w tle w zakładzie przetwarzania odpadów. Zasysające czujki dymu TITANUS® zapewniają maksymalną ochronę przed fałszywymi alarmami dzięki technologii stopniowanej filtracji, wykrywaniu schematu pożarowego oraz opcjonalnie automatycznemu lub ręcznemu wdmuchiwaniu układu rurek.

go to News

Sauna

Czujki dymu TITANUS® nie pogarszają wyglądu sauny, dzięki czemu zachowują jej charakter. Mimo to niezawodnie monitorują strefę sauny. Niezawodność działania zasysających czujek dymu pozostaje w pełni zachowana pomimo wysokiej temperatury i skondensowanej wilgoci.

Więzienie

Ochrona osób odgrywa w tym przypadku najważniejszą rolę. Aby nie dać szans aktom wandalizmu, ochrona przeciwpożarowa powinna pozostać ukryta. Czułe zasysające czujki dymu TITANUS® nie tylko niezawodnie wykrywają dym, ale również zapobiegają zagrożeniu pożarowemu. Ponadto są też praktycznie niewidoczne i bardzo ciche. Lokalizacja ognia dzięki opatentowanej funkcji ROOM∙IDENT zapewnia stosunkowo niedrogą kontrolę maksymalnie pięciu pomieszczeń przy użyciu tylko jednej czujki.