Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Uniwersalny system dla różnorodnych zakresów stosowania

TITANUS®FUSION najbardziej korzystny cenowo zasysająca czujka dymu klasy high-end to najnowszy tego typu produkt firmy WAGNER łączącej dziesiątki lat doświadczenia we wczesnym wykrywaniu pożaru z innowacyjną sztuką inżynieryjną: Dzięki dużemu zakresowi planowania ta czujka dymu może monitorować najróżniejsze strefy stosowania powierzchni do 3200 m² i jest w stanie wykrywać najmniejsze cząsteczki dymu najwcześniej jak to możliwe.

Cechy wyposażenia i stosowania


Zakres zastosowania

Hotele

Ochrona osób odgrywa w tym przypadku najważniejszą rolę. Ochrona przeciwpożarowa powinna być jednak wizualnie niezauważalna, tak aby gość mógł czuć się komfortowo bez odczuwania ewentualnych zagrożeń, i nie wpływać na estetykę aranżacji pomieszczenia. Czułe zasysające czujki dymu TITANUS® nie tylko niezawodnie wykrywają dym, ale również zapobiegają zagrożeniu pożarowemu. Są też praktycznie niewidoczne i bardzo ciche. Lokalizacja ognia dzięki opatentowanej funkcji ROOM∙IDENT zapewnia stosunkowo niedrogą kontrolę maksymalnie pięciu pomieszczeń przy użyciu tylko jednej czujki.

Archiwa, muzea i biblioteki

W archiwach, muzeach i bibliotekach przechowuje się niepowtarzalne, unikatowe dzieła i wartości, które wymagają szczególnie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej. Po jak najwcześniejszym wykryciu pożaru przez bardzo czułą zasysającą czujkę dymu TITANUS® następuje szybkie wykrycie pożaru w fazie początkowej, co umożliwia natychmiastowe podjęcie środków zaradczych Ukryty system rurek oraz zastosowanie cichych zasysających czujek dymu nie wpływają wizualnie ani akustycznie na monitorowane pomieszczenie.

go to News

Transport kolejowy

Ochrona osób, unikanie przerw w pracy oraz ochrona inwestycji, mienia i infrastruktury mają decydujące znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej w transporcie kolejowym. Czułe zasysające czujki dymu TITANUS® wcześnie i niezawodnie wykrywają pożar, dzięki czemu w przypadku ewakuacji podjętej w odpowiednim czasie można go zwalczyć. Ukryta, a tym samym prawie niewidoczna instalacja sygnalizacji pożarowej zapobiega również uszkodzeniom systemu na skutek aktów wandalizmu.

Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania

Bardzo wysokie konstrukcje sięgające 30 metrów i więcej, centralizacja przepływu towarów do ogromnych centrów logistycznych i systemów intralogistycznych o dużych nakładach inwestycyjnych: Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej w zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania istnieje wysokie ryzyko pożarowe. Wczesne wykrywanie pożaru za pomocą zasysających czujek dymu TITANUS® zapewnia znaczną oszczędność czasu w przypadku pożaru w celu podjęcia natychmiastowych środków zaradczych. Jednocześnie inspekcje można przeprowadzać w prosty sposób i bez przerywania pracy: Zasysająca czujka dymu zastępuje wiele punktowych czujek dymu i nadaje się do montażu w łatwo dostępnym miejscu, np. z przodu regału wysokiego składowania.

go to News

Magazyn głębokiego mrożenia

Suche powietrze powoduje, że przechowywane substancje mają bardzo niską wilgotność absolutną, co z kolei oznacza zwiększone zagrożenie pożarowe. Jednocześnie nawet najniższe stężenie dymu może spowodować, że przechowywane produkty spożywcze staną się niejadalne i nieprzydatne do sprzedaży. Zasysające czujki dymu TITANUS® umożliwiają wczesne wykrywanie pożaru i podjęcie natychmiastowego gaszenia.

go to News

Centrum obliczeniowe

Najwyższy celem i jednocześnie zapotrzebowanie operatorów centrum obliczeniowego: zapewnienie stałej maksymalnej dostępności mocy obliczeniowej i danych. Zasysające czujki dymu TITANUS® umożliwiają wczesne wykrywanie pożarów i zapobieganie awariom.

Karta sieciowa i okablowanie Ethernet w urządzeniach TITANUS® zapewniają, że komunikaty o alarmach i usterkach integrują się bezpośrednio z systemem zarządzania centrum obliczeniowego. Po alarmie wstępnym można automatycznie zapisać dane w przypadku pożaru, aby zapobiec utracie danych – zwłaszcza po wyłączeniu zasilania.

W rozwiązaniu sieciowym TITANUS® opracowanym specjalnie do obszarów IT zaimplementowano powszechnie stosowany standard protokołu sieciowego „SNMP” (Simple Network Management Protocol). Umożliwia to natychmiastowe powiadamianie pracowników IT o usterkach i zdarzeniach pożarowych w monitorowanej strefie.

go to News

Systemy EDP

Dostępność ma najwyższy priorytet dla systemów EDP, ponieważ mapują one wszystkie procesy komunikacyjne i biznesowe. Firma WAGNER oferuje rozwiązania zarówno dla słabo jak i mocno wentylowanych urządzeń elektronicznego przetwarzania danych. Dzięki zasysającym czujkom dymu TITANUS® pożary przewodów lub inne pożary spowodowane usterkami elektrycznymi są wykrywane we wczesnej fazie, co umożliwia natychmiastowe podjęcie odpowiednich środków zaradczych.

go to News

Zakłady produkcyjne i wytwórcze

Ochrona przeciwpożarowa zarówno osób, jak i dużych otwartych przestrzeni w przemyśle i produkcji stanowi ogromne wyzwanie pod względem ochrony przeciwpożarowej. Zasysające czujki dymu TITANUS® wykrywają pożar we wczesnym stadium. Dzięki temu można natychmiast podjąć środki zaradcze. System zasysających czujek dymu niezwykle odporny na fałszywe alarmy dzięki funkcji wykrywania wzorca pożarowego LOGIC-SENS i separacji pyłu za pomocą filtrów zewnętrznych, dzięki czemu doskonale nadaje się do obszarów, w których panują ekstremalne warunki o wysokim stężeniu pyłu i zanieczyszczeń.

go to News

Przenośniki taśmowe

System rurek jest zainstalowany na konstrukcji ramy przenośnika i zapewnia niezawodną detekcję przez aktywne próbkowanie powietrza na całym odcinku przenośnika – niezawodnie nawet w zmieniających się warunkach klimatycznych.

go to News

Windy

Windy nie są hermetycznie zamkniętymi pomieszczeniami. Odpady przedostające się do szybu windy mogą szybko doprowadzić do pożaru z powodu palącego się papierosa lub awarii instalacji elektryczne. Zasysające czujki dymu TITANUS® w windach zapewniają wczesną ochronę przeciwpożarową przed osiągnięciem krytycznego stężenia dymu. Szybka interwencja może uratować ludzkie życie.

Więzienie

Ochrona osób odgrywa w tym przypadku najważniejszą rolę. Aby nie dać szans aktom wandalizmu, ochrona przeciwpożarowa powinna pozostać ukryta. Czułe zasysające czujki dymu TITANUS® nie tylko niezawodnie wykrywają dym, ale również zapobiegają zagrożeniu pożarowemu. Ponadto są też praktycznie niewidoczne i bardzo ciche. Lokalizacja ognia dzięki opatentowanej funkcji ROOM∙IDENT zapewnia stosunkowo niedrogą kontrolę maksymalnie pięciu pomieszczeń przy użyciu tylko jednej czujki.