Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Zasada działania zasysających czujek dymu TITANUS®

Firma WAGNER stawia we wczesnym wykrywaniu pożaru na stosowanie optycznych zasysających czujek dymu z technologią HPLS (High-Power-Light-Source).

Konstrukcja systemu zasysających czujek dymu jest oparta na systemie rurek z otworami do zasysania oraz podstawowego urządzenia z modułem wykrywania. Otwory do zasysania odpowiadają na projekcie punktowej czujce dymu. Przy podciśnieniu zasysająca czujka dymu przez rurki pobiera ciągle w aktywny sposób próbki z otaczającego powietrza i doprowadza je do czułej czujki optycznej, która bada je pod kątem najmniejszych cząsteczek dymu.

Czułość komory do wykrywania podaje się w zmętnieniu światła na metr, przy czym zasysające czujki dymu firmy WAGNER odznaczają się bardzo wysoką czułością (EN 54/20 – klasy A, B i C). Reagują one do 2 000 razy bardziej czule od typowych czujek punktowych.

Wentylator umieszczony wewnątrz podstawowego urządzenia wytwarza podciśnienie potrzebne do pobrania próbki powietrza. Zintegrowane sensory przepływu powietrza sprawdzają ciągle system rurek pod kątem możliwego zapchania i pęknięć, co zapewnia funkcjonalność pobierania próbki powietrza.

Zasysające czujki dymu można w optymalny sposób dopasować do indywidualnych wymagań strefy ochrony, przy czym w porównaniu z czujkami punktowymi wykrywają one pożar wcześniej i bez fałszywych alarmów. Większa odporność nowoczesnych zasysających czujek dymu na fałszywe alarmy z LOGIC.SENS: Jeśli w powietrzu są aerozole, powodowane przez nie sygnały są porównywane z wczytanymi wzorcami pożaru. W przypadku rozpoznania wzorca pożaru zostaje wywołany alarm.

Największa odporność na fałszywe alarmy przy najwyższej czułości

Włożone między system rurek a moduł wykrywania filtry zapobiegają dostawaniu się zassanego pyłu do modułu wykrywania i jego uznaniu za dym.

Opatentowane przetwarzanie sygnału LOGIC∙SENS firmy WAGNER porównuje przebieg sygnału w pobranych próbkach powietrza ze znanymi wzorcami pożaru i zapobiega w niezawodny sposób fałszywym sygnałom również w trudnych miejscach stosowania. LOGIC∙SENS spełnia w ten sposób skutecznie tryb pracy TM zgodny z przepisami niemieckiego Zrzeszenia Elektrotechniki VDE 0833–2 odnośnie unikania fałszywych alarmów.

Kompensacja poślizgu zapewnia, że próg alarmu zostaje dostosowany w ramach zadanych normą granic do zmiany wartości spoczynkowej wywołanej przez zanieczyszczone powietrze lub inne zakłócenie w tle. Przez to dostosowanie do obciążenia w tle, aby wywołać alarm zawsze jest wymagana taka sama ilość dymu. Gwarantuje to stałą jakość wykrywania pożaru.  Można tutaj mówić o bezwzględnym wykrywaniu pożaru. Zasysające czujki dymu firmy bez kompensacji poślizgu odznaczają się w porównaniu z tym względnym wykrywaniem pożaru, ponieważ oceniają one zmienne stężenia w tle nieprawidłowo jako gęstość dymu.