Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Portfolio naszych usług

Wszystko od jednego dostawcy

Za pomocą naszego szerokiego portfolio usług oferujemy klientom pełne wsparcie potrzebne do instalacji przeciwpożarowej. W całym procesie – od stwierdzenia potrzeby korzystania z instalacji przeciwpożarowej przez jej uruchomienie aż po następujące później utrzymywanie w należytym stanie – towarzyszymy naszym klientom w sposób fachowy i niezawodny.

Badania i rozwój

W dziale badań i rozwoju naszej firmy w ciągły sposób udoskonalamy i rozwijamy systemy przeciwpożarowe. Z tego działu firmy WAGNER wyszło w ostatnich latach ponad 700 patentów, które sprawiły, że nasze przedsiębiorstwo jest liderem technologii w wykrywaniu i zapobieganiu pożarom. Dzięki naszej sieci sprzedaży rozmieszczonej na terenie całego kraju jesteśmy w każdej chwili blisko rynku i znamy potrzeby naszych klientów, do których dokładnie dostosowujemy nasze systemy.

Planowanie i projektowanie

Dokładnie uzgadniając z naszymi klientami specjaliści naszej firmy planują i projektują rozwiązania przeciwpożarowe dostrojone do wymagań. W tym celu na podstawie analizy ryzyka ustala się istniejące ryzyko pożarowe, jego rangę oraz prawdopodobieństwo wystąpienia. Z analizy zostaje wyprowadzony cel ochrony definiujący wydajność instalacji przeciwpożarowej oraz podstawy planowania wymaganych elementów technicznych. Oprócz wymagań ustawowych uwzględnia się ponadto również indywidualną potrzebę ochrony ze strony klienta, co często przewyższa środki zalecane prawem. Ta forma doradztwa indywidualnego i skrojone na miarę rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej dla klientów z wysokimi wymaganiami przy trudnym zakresie stosowania wyróżnia w szczególny sposób pracę firmy WAGNER.

Zaprenumeruj już teraz!

Serdecznie zapraszamy planistów, ubezpieczycieli i przedsiębiorców, by na indywidualnych warsztatach i przy przeprowadzanych na żywo próbach pożarowych mogli przekonać się do naszych rozwiązań przeciwpożarowych. Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat podstaw ochrony przeciwpożarowej i porozmawiamy na temat dyrektyw w zakresie projektowania i analizy ryzyka.

Przejdź do prenumeraty

Instalacja i uruchomienie

Nasza firma jako posiadający certyfikat niemieckiego Związku Ubezpieczycieli Majątkowych (VdS) konstruktor instalacji do wykrywania i zapobiegania pożarom jak również instalacji gaśniczych i sygnalizacyjnych budujemy instalacje przeciwpożarowe w sposób fachowy i z zachowaniem kryteriów jakości.

Serwis i konserwacja

Dzięki krajowej sieci filii naszej firmy technicy serwisu i monterzy są zawsze blisko klienta. W celu utrzymywania instalacji przeciwpożarowej w należytym stanie przez 24 na dobę nasi technicy są zawsze gotowi wyruszyć w drogę.