Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Nasza obietnica jakości

Jakość i niezawodność naszych systemów jak również współpraca z naszymi klientami stanowią dla nas obietnicę. Te kryteria są nieodzowne właśnie  branży bezpieczeństwa.

W związku z tym na całym świecie firma WAGNER jest dopuszczona na wielu rynkach krajowych jako przedsiębiorstwo z branży ochrony przeciwpożarowej. Nasze systemy podsiadają odpowiednie decydujące certyfikaty zgodne z przepisami danego kraju. Służy to wobec naszych klientów za znak jakości systemów i usług.

Klient musi wiedzieć, że może zdać na nas, gdy robi się poważnie.

Werner Wagner
Prezes firmy WAGNER Group GmbH

Przedsiębiorstwo posiadające certyfikat zgodny z normą ISO 9001

Aby sprostać wymaganiom naszych klientów i wymogom jakości produktu i usług oraz stale optymalizować wydajność naszego przedsiębiorstwa, regularnie uzyskuje ono certyfikat zgodny z normą ISO 9001. Wszystkie części przedsiębiorstwa – od działu rozwoju, przez planowanie, produkcję i instalację aż po serwis są z powodzeniem sprawdzane przez niezależną placówkę.

Konstruktor uznany przez niemieckie Zrzeszenie Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS)

Jako przedsiębiorstwo konstrukcyjne uznane przez niemieckie Zrzeszenie Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS) firma WAGNER uzyskała od oficjalnej placówki kwalifikacje do planowania i montażu urządzeń do wykrywania i zapobiegania pożarom, a także instalacji gaśniczych i sygnalizacyjnych. Na tej podstawie klient ma pewność przestrzegania kryteriów jakościowych zgodnych z dyrektywami niemieckiego Zrzeszenia Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS).

Zgodność z dyrektywami

Nieustannie zwracamy uwagę na przestrzeganie wszelkich dyrektyw i norm, na przykład dotyczących projektowania i maszyn, równocześnie aktywnie uczestnicząc w ich tworzeniu w grupach roboczych (na przykład w niemieckim Zrzeszeniu Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS) i niemieckim Federalnym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa w Technice Informacyjnej (BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). Eksperci reprezentują naszą firmę w najważniejszych krajowych i międzynarodowych gremiach zajmujących się normami (takich jak CEN, Eurofeu, VDB, DIN, ZVEI, ISO).