Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


WAGNER Group

Nasza firma

Misja naszej firmy wyrażona mottem "Jesteśmy WAGNER.2026" stanowi zarówno fundament naszej działalności biznesowej, jak również jest podstawą strategii naszej firmy w drodze do 50-lecia istnienia firmy WAGNER w 2026 roku.

mgr inż. Werner Wagner, Prezes Zarządu i Wspólnik

Nasza misja zapewnia nam orientację w mocno zmieniającym się świecie. Stanowi dla nas pomoc, będąc podstawą w naszej codziennej pracy, a także zapewnia nam wsparcie w podejmowaniu właściwych decyzji na przyszłość.

mgr inż. Torsten Wagner, Prezes Zarządu i Wspólnik

W ostatnich latach zarówno w Niemczech jak i na świecie zanotowaliśmy dynamiczny wzrost. Misja zapewnia nam wspólną tożsamość i pozwala nam trzymać się razem, bez względu na ograniczenia organizacyjne i lokalizacyjne.

mgr inż. Steffen Springer, Prezes Zarządu

Nasza strategia WAGNER.2026 jest procesem zmian. Deklaracja misji stanowi podstawę, która pozwala nam połączyć wszystko razem. Aby realizować tę misję, jest ona mocno zintegrowana z codzienną działalnością przedsiębiorstwa.