Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Wskaźniki przedsiębiorstwa

Konsekwentny wzrost

Rozwój pracowników

W związku z utrzymującym się stale wzrostem przedsiębiorstwa od lat stale rośnie liczba naszych pracowników. W celu poszerzenia naszego zespołu stale szukamy wykwalifikowanych fachowców.

Jesteśmy organizacją uczącą się. Ciągłe doskonalenie jest częścią naszego wspólnego sukcesu jako zespołu.

Torsten Wagner
Prezes firmy WAGNER Group GmbH

Rozwój obrotów w milionach euro

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, innowacyjnym technologiom przeciwpożarowym i rosnącym wymogom bezpieczeństwa nasza firma ciągle uzyskuje wzrost obrotów.

Wykorzystujemy możliwości, jakie daje cyfryzacja, do ciągłego rozwoju zgodnie z naszą strategią WAGNER.2026

Torsten Wagner
Prezes firmy WAGNER Group GmbH