Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Wskaźniki przedsiębiorstwa

Konsekwentny wzrost

Rozwój pracowników

W związku z utrzymującym się stale wzrostem przedsiębiorstwa od lat stale rośnie liczba naszych pracowników. W celu poszerzenia naszego zespołu stale szukamy wykwalifikowanych fachowców.

Jesteśmy spółką, która się uczy. Ciągłe doskonalenie to element naszego wspólnego sukcesu jako zespół.

Torsten Wagner
Prezes firmy WAGNER Group GmbH

Rozwój obrotów w milionach euro

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, innowacyjnym technologiom przeciwpożarowym i rosnącym wymogom bezpieczeństwa nasza firma ciągle uzyskuje wzrost obrotów.

Jesteśmy specjalistą w zakresach niszowych i ciągle pracujemy nad nowymi ideami.

Torsten Wagner
Prezes firmy WAGNER Group GmbH