Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brannforebygging i kjølelagre

Forhindrer branner fremfor å begrense skader

Intelligente og pålitelige brannsikringssystemer som tåler de ekstreme forholdene i fryselagre sørger for bevaring av forsyningskjeden og beskytter kjøle- og fryselagre mot nedetid i forbindelse med brann.

Konvensjonelle systemer viser raskt sine begrensninger i slike situasjoner, som f.eks. i sprinklere, hvor vannet må blandes med frysevæske. Resultatet er at varer ikke bare blir ødelagt av brann, røyk og sot, men også på grunn stoffene i slukkevannet. Denne medfører langvarige hindringer i leveringsevnen, ettersom driften forhindres av langvarig og komplisert rengjøring. Logistikksentre har ofte en takhøyde på opptil 40 meter, noe som innebærer at slukkesystemene reagerer sakte, og innen slukkevannet når frem til brannkilden, har man tapt mye av tiden som kunne vært brukt til verdifull skadebegrensning.

Dobbelt aktiv brannsikring i fryselagre – forebygger brannrisikoene fra starten

WAGNERs OxyReduct® inertluftsystem tilbyr kjølelagre pålitelig forebyggende brannsikring. Det fører nitrogen inn i det beskyttede området for å minimere brannrisikoen fra begynnelsen ved å skape en beskyttende atmosfære med Inertluft, hvor oksygennivået holdes under antenningsgrensen for materialene som beskyttes. Siden systemet bruker nitrogen, en naturlig komponent i den omgivende luften den genereres fra, har den ingen negative effekter på frysevarer, som vanligvis er lagrede matvarer. Iskrem, frosne grønnsaker, frukt, fisk, kjøtt – uansett hva kjøle- eller fryselageret inneholder, sikres det trygt mot brann og relaterte skader. Avhengig av sikringskonseptet som brukes, kan lageranlegget forbli fullt tilgjengelig for ansatte uten begrensninger. De høye bygningene og skalltettheten som er typisk for kjølelagre sørger for at den beskyttende atmosfæren kan opprettholdes på en veldig energieffektiv måte.

Lovmessige krav for brannsikring i kjølelagre

Bygningslover spesifiserer at brannsikringstiltak må

• forhindre at branner bryter ut

• begrense utviklingen og spredningen av brann og røyk ved brann

• og sørge for at brannvesenet vil kunne gjennomføre redning og slukking.

Dette oppfyller målet om å beskytte liv, helse og levebrød.

Forskriften om industriell sikkerhet og helse krever også at operatører tar forholdsregler for å sikre forretningsdriften. Operatører / bedriftseiere vil også være interessert i å

• forhindre skader på eiendom som følge av brann,

• begrense driftsavbrudd og påfølgende kostnader,

• forhindre svekkelse av selskapets omdømme

• og sikre at produksjons- og leveringsevnen blir minst mulig berørt ved brann.

Når sikringsmålene for brannsikringen i et fryselager er definert, må de innlemmes i et helhetlig brannsikringskonsept. Omfattende brannsikringskonsepter omfatter også sikringsmål utover lovens krav, for å oppfylle operatørens sikkerhetsstandarder. Forebyggende organisatoriske, strukturelle og tekniske sikringstiltak må kombineres med tiltak i form av kontinuering brannforebygging. Det anbefales å ta med planleggingsspesialister og selskaper innen brannsikring allerede i planleggingsfasen, slik at et brannsikringskonsept kan utvikles tidlig.

Hvorfor WAGNER?

WAGNER er den fremste spesialisten innen innovative, individuelle brannsikringskonsepter. Ekspertisen vår gjenspeiles i de store internasjonale prosjektene vi har realisert for kunder som apetito, Eisbär, Coppenrath Wiese og Dr. Oetker.

Ikke overbevist ennå? Finn ut mer her!          Ta gjerne kontakt med oss her 

Branndeteksjonssystemer i fryselagre – et avgjørende forsprang

Branndeteksjon handler ikke bare om hvor følsom røykdetektoren er: Det handler mer enn noe annet om det underliggende prinsippet. Generelt består røykdetektorer med luftprøvetaking av en detektorenhet koblet til et nettverk av rør. Detektorenheten bruker vakuum til å kontinuerlig trekke inn luftprøver fra hele rommet gjennom prøvetakingspunkter i rørsystemet. Systemet er sikret mot falske alarmer og kan pålitelig oppdage selv de minste spor av røyk. WAGNERs TITANUS® familie av høyfølsomme røykdetektorsystem er designet for bruk i temperaturer så lave som –40 °C og kan utstyres med valgfrie tillegg, som støvfiltre, tretrinns alarmer og patenterte klyper for luftprøvetakingspunktene som til og med tåler isdannelse.

Røykdetektorer med luftprøvetaking beskytter både rom og utstyr og er opptil 2000 ganger mer følsomt enn konvensjonelle punktvise detektorer – slik at ulmebranner eller åpne branner kan oppdages på et tidligst mulig stadium, selv i områder som er vanskelig å nå frem til, som langs lagerhyller eller høyt oppe.

Kombinere systemer

Et supplerende FirExting slukkegass-system, som slukker branner effektivt og uten rester, kan brukes til å stanse branner og hindre dem i å spre seg.