Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brannslukking med FirExting

Beskytt varer og eiendeler fra brann med teknologi for gasslukking

For WAGNER innebærer omfattende brannsikringskonsepter både tidlig branndeteksjon og effektiv brannslukking. Bortsett fra personlig sikkerhet, er det høyeste prioritet å beskytte eiendeler og driftsprosedyrene under slukkeprosessen. Derfor må prosessen tilpasses perfekt til omgivelsene der de skal brukes, og den må ikke selv medføre betydelig skade. På steder med høy konsentrasjon av varer og eiendeler, kan det medføre store skader å bruke vann som slukkemiddel. Det er derfor WAGNERs FirExting systemer for brannslukking utelukkende er basert på teknologi for gasslukking – som betyr at de slukker uten bivirkninger! De rette slukkegassene kan tross alt stoppe forbrenningsprosesser raskt og pålitelig uten å forårsake skade eller etterlate rester på bygninger, utstyr og varer.

Slukker branner effektivt, uten rester

Funksjonelt prinsipp

FirExting gasslukkesystemer slukker branner effektivt og gir samtidig optimal sikkerhet for eiendom og løsøre. De medfører ingen skade som følge av slukkearbeidet, i motsetning til vann, damp og skum. Dette er fordi gasslukking fungerer ved å fjerne det som brannen er avhengig av: Slukkegassene enten kveler gassen ved å fjerne oksygenet i luften rundt den (som ved flytende eller ikke-flytende inertgasser eller karbondioksid) eller å fjerne varmeenergien som brannen trenger (som ved det kjemiske slukkestoffet FK-5-1-12). Uansett etterlater de ingen rester.

Hvorfor WAGNER?

I 1994 var WAGNER allerede en innovatør innen slukketeknologi og ble en av de første på markedet til å innføre nitrogen som slukkemiddel. WAGNER var også først med få system- og montørsertifisering for metoden fra VdS.

Fordeler

 • Uten bivirkninger
  Slukkingen er effektiv, uten rester og uten følgeskader på grunn av slukkemiddelet.
 • Bærekraftig
  Raskt å etterfylle: Inertgasser som bestanddeler av omgivelsesluften står prinsipielt kontinuerlig til disposisjon.
 • Tilpasningsdyktig
  Variabel oppbygning av anlegget for ett eller flere beskyttelsesområder helt til valget av passende slukkegasser.
 • Ingen fare kortslutning
  Slukkegass er ikke elektrisk ledende.
 • Ikke giftig
  Det kan kun oppstå fare på grunn av sterk reduksjon av O2 under slukkeprosessen.
 • Sparepotensial
  I forhold til andre slukketeknikker er det ved gasslukking et sparepotensial.
 • Rask
  Mulig å gjenoppta prosessene raskt etter slukkingen.

Referanseprosjekter

DARZ GmbH: Maksimum sikkerhet for forebyggende brannsikring i Tysklands mest strukturelt sikre datasenter

Our concept is based on avoiding hazards before they can occur.

Sergey Mirochnik, Founder and Managing Director, DARZ GmbH

Til Referanserapporten