Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Funksjonelt prinsipp – FirExting system for gasslukking

FirExting-systemer for gasslukking slukker branner effektivt og sørger samtidig for optimal beskyttelse av eiendom og utstyr. De medfører ingen skade som følge av slukkearbeidet, i motsetning til vann, damp og skum. Dette er fordi gasslukking fungerer ved å fjerne det som brannen er avhengig av: Enten kveler slukkegassene kilden til brannen ved å fortrenge oksygen fra luften rundt den (som ved flytende og ikke-flytende inert gases eller carbon dioxide), ellers fjerner de varmeenergien som brannen trenger (som det kjemiske slukkestoffet FK-5-1-12).

Prinsippet bak inertgasser (f.eks. nitrogen)

Teknologi for gasslukking som bruker inertgasser er hovedsakelig basert på prinsippet om oksygenfortrengning. Gasslukkestoffet føres inn i romluften og reduserer dermed oksygennivåene til et punkt der forbrenningsprosessen stopper. Inert gases do not form chemical compounds, so they extinguish without leaving residues.

Prinsippet bak kjemiske slukkegasser

Kjemiske slukkegasser primarily extinguish fires by taking away their heat energy. As they are released, extinguishing gases mix with the air. This extinguishing agent/air compound has a significantly higher heat absorption capacity than pure air. The presence of the extinguishing agent causes the fire to dissipate more heat into the environment. As a result, the combustion zone cools down more and more, until at last the fire is extinguished.

Innovativ, naturlig brannslukking

Når gasslukking utløses, øker det atmosfæriske trykket i det beskyttede området i et kort tidsrom. Trykkreduserende utstyr kreves for å motvirke denne effekten. WAGNERs soft flooding-system løser dette på en effektiv måte. Den reduserer trykktoppene, og dermed kan de trykkreduserende overflatene reduseres med mer enn 50 %, og rørnettet kan utformes i mindre størrelse.

Specially designed sound suppressors are used in IT areas to protect sensitive electronics.

Når et gasslukkesystem utløses, kan den brusende støyen fra dysene overstige 130 dB (A). Dette kan få harddisker og andre følsomme deler til å vibrere, noe som kan skade dem. WAGNERs spesielt designede dyselyddemper SILENT reduserer lydens trykknivå med 20 til 38 dB(A). Med dette er WAGNER den første produsenten til å utvikle en VdS-godkjent løsning for å hindre datatap og harddiskfeil.