Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Den allsidige slukkegassen

Karbondioksid (CO2) har den beste slukkeeffekten av alle inertgasser. Den fortrenger oksygenet rundt brannkilden. CO2 lagres i flytende form under høyt trykk. Den fordamper i dysen og føres inn i slukkeområdet i gassform. Den reagerer ikke kjemisk under typiske brannscenarioer og er ikke elektrisk ledende. Derfor forårsaker den ikke kortslutning under eller etter slukkeprosessen.

Karbondioksid som slukkegass

  • Har den beste slukkeeffekten av alle de naturlige slukkegassene.
  • Kan brukes til å beskytte åpne eiendommer og anlegg mot brann, i tillegg til å slukke branner i rom.
  • Oppbevares i plassbesparende sylindere under høyt trykk (30 kg eller 50 kg CO2) og overvåkes for lekkasje med et veiesystem.
  • Enkelt tilgjengelig, siden det innhentes fra naturlige kilder, som den omgivende luften eller som et biprodukt av mange tekniske prosesser.
  • Rask og rimelig påfylling.

1. Trykkavlastning: Forhindrer uakseptabel økning i trykket når slukkeområdet blir fylt opp
2. Røykdetektorer: Overvåker slukkeområdet og sender alarm til kontrollpanelet for slukking hvis røyk oppdages
3. Gasslukkedyser: Fordeler slukkegassen jevnt i hele slukkeområdet
4. Akustiske og optiske alarmenheter: Sørger for at alle er i stand til å forlate det beskyttede området i perioden med innledende advarsel.
5. Kontrollpanel for branndeteksjon/slukking: Behandler branndeteksjonssignaler, utløser alarmen og fyller slukkeområdet etter perioden med før-advarsel
6. CO2 slukkemiddel - sylindere med 30 eller 50 kg med slukkemiddel og kontrollsylinder med N2.
7. Manuelt utslipp gjør det mulig å aktivere slukkesystemet manuelt dersom en brann oppdages