Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Suche powietrze i wilgotność kondensacyjna wymagają odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej
Chroń się przed ogniem dzięki rozwiązaniom firmy WAGNER
Produkty głęboko mrożone można dostarczać i konsumowane w każdej chwili
za pomocą systemu aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct®

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie głębokiego mrożenia

Przyczyny pożaru i zagrożenia pożarowe w mroźni

Pożar w mroźni? Początkowo wydaje się to nielogiczne, ponieważ lód i zimno budzą przeciwstawne skojarzenia z ogniem i ciepłem. Ochrona przeciwpożarowa jest jednak ważnym tematem w logistyce chłodniczej i zamrażalniczej. Suche powietrze w magazynie głębokiego mrożenia zwiększa ryzyko pożaru. Niska wilgotność powietrza spowodowana ekstremalnie niskimi temperaturami do -28°C może sprzyjać powstawaniu pożaru. Palety drewniane używane zwykle do składowania towarów oraz materiały opakowaniowe są wysoce łatwopalne w suchym powietrzu. Zwiększony stopień automatyzacji powoduje dodatkowe zagrożenie pożarowe: Pożary kabli, przegrzanie silników transportowych maszyn magazynowych i przenośników taśmowych oraz usterki techniczne agregatów chłodniczych lub próżniowych systemów pakowania to najczęstsze przyczyny pożarów. Palne materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna lub styropian, stosowane w mroźniach również mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. Budowa coraz większych mroźni z wąskimi i wysokimi przestrzeniami między regałami ułatwia szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudnia gaszenie pożarów za pomocą konwencjonalnych systemów lub z udziałem straży pożarnej w przypadku pożaru. W związku z tym obowiązuje zasada zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu ognia w chłodni.

Zabezpieczenie łańcucha dostaw – w oparciu o aktywną ochronę przeciwpożarową

Zapobieganie pożarom zamiast usuwanie szkód

Inteligentne i niezawodne systemy ochrony przeciwpożarowej, które są w stanie sprostać ekstremalnym warunkom panującym w mroźni, zapewniają utrzymanie łańcucha dostaw oraz chronią chłodnie i mroźnie przed awariami związanymi z pożarem.

Wiadomości

Zarejestruj się i uzyskaj cenne wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej w magazynach i logistyce.

Do rejestracji

Zalety

 • Ochrona przeciwpożarowa
  Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa zamiast likwidacji szkód powstających w konwencjonalnych systemach.
 • Ryzyko pożaru
  Czy to skraplająca się wilgoć czy oblodzenie: instalacje WAGNER są przygotowane do pracy w najcięższych warunkach środowiskowych.
 • Brak szkód następczych
  Aktywne zapobieganie pożarom eliminuje szkody towarowe, jakie powoduje woda gaśnicza z dodatkiem środków przeciw zamarzaniu.
 • Małe zapotrzebowanie miej
  Zajmujące mało miejsca instalacje WAGNER umożliwiają pełne wykorzystanie pojemności magazynów.
 • Elastyczna adaptacja
  Instalacje mogą być elastycznie dopasowywane do nowych warunków po zmianie przeznaczenia i rozbudowie obiektów.

Projekty referencyjne

EDNA International GmbH, Brehna (Niemcy): Nowa konstrukcja ultranowoczesnej mroźni wysokiego składowania jest kompleksowo zabezpieczona przed pożarem.

OxyReduct® VPSA pozwala na oszczędność kosztów operacyjnych bez konieczności rezygnowania z wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Norbert Meitinger, Prezes, EDNA International GmbH

Przejdź do raportu z korzystania

NewCold Germany Rheine GmbH (Niemcy): Rozwiązanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej firmy WAGNER chroni największą w Niemczech w pełni automatyczną mroźnię wysokiego składowania.

To rozwiązanie mówi samo za siebie: W naszej nowej mroźni wysokiego składowania dzięki aktywnemu zapobieganiu pożarom za pomocą redukcji tlenu nie może dojść do wybuchu pożaru. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej zastosowanej technologii VPSA (Vaccum Pressure Swing Adsorption) nie tylko osiągamy doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa, ale również oszczędzamy na kosztach eksploatacji.

Frank Huckschlag, Dyrektor Zarządzający, NewCold Germany Rheine

Preferred Freezer Services, Richland (USA): Minimalizacja ryzyka w ochronie przeciwpożarowej dla przemysłu spożywczego

Nasz magazyn musi bezwzględnie pracować w systemie 24/7. Nie możemy sobie pozwolić na żadnego rodzaju przerwy. Najodpowiedniejszym systemem ochrony przeciwpożarowej jest system zapobiegania pożarom OxyReduct® firmy WAGNER.

Burnie Taylor, Dyrektor naczelny, Preferred Freezer Services

Przejdź do raportu z korzystania