Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Suche powietrze i wilgotność kondensacyjna wymagają odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej
Chroń się przed ogniem dzięki rozwiązaniom firmy WAGNER
Produkty głęboko mrożone można dostarczać i konsumowane w każdej chwili
za pomocą systemu aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct®

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie głębokiego mrożenia

Przyczyny pożaru i zagrożenia pożarowe w mroźni

Pożar w magazynie z głębokim mrozem? Na pierwszy rzut oka wydaje się to nielogiczne, gdyż lód i zimno mają przeciwne skojarzenia do ognia i ciepła. Jednak ochrona przeciwpożarowa jest istotnym zagadnieniem dla logistyki chłodniczej i mroźniczej. Drewniane palety używane zazwyczaj do przechowywania towarów, jak również materiały opakowaniowe są łatwo palne w zimnym i suchym powietrzu. Ponadto, usterki techniczne w szafach rozdzielczych, agregatach chłodniczych, dźwigach lub systemach pakowania próżniowego lub podobnych mogą wywołać pożary. mogą wywołać pożar. Palne materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna lub styropian, stosowane w chłodniach, również mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Budowa pomieszczeń magazynowych o coraz większych wymiarach, z wąskimi i wysokimi korytarzami oraz coraz mniejszymi przestrzeniami między regałami sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, a w razie pożaru utrudnia jego gaszenie za pomocą konwencjonalnych systemów lub straży pożarnej. Dlatego ważne jest, aby zapobiegać rozwojowi i rozprzestrzenianiu się ognia w chłodni.

Zabezpieczenie łańcucha dostaw – w oparciu o aktywną ochronę przeciwpożarową

Zapobieganie pożarom zamiast usuwanie szkód

Inteligentne i niezawodne systemy ochrony przeciwpożarowej, które są w stanie sprostać ekstremalnym warunkom panującym w mroźni, zapewniają utrzymanie łańcucha dostaw oraz chronią chłodnie i mroźnie przed awariami związanymi z pożarem.

Wiadomości

Zarejestruj się i uzyskaj cenne wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej w magazynach i logistyce.

Do rejestracji

Zalety

 • Ochrona przeciwpożarowa
  Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa zamiast likwidacji szkód powstających w konwencjonalnych systemach.
 • Ryzyko pożaru
  Czy to skraplająca się wilgoć czy oblodzenie: instalacje WAGNER są przygotowane do pracy w najcięższych warunkach środowiskowych.
 • Brak szkód następczych
  Aktywne zapobieganie pożarom eliminuje szkody towarowe, jakie powoduje woda gaśnicza z dodatkiem środków przeciw zamarzaniu.
 • Małe zapotrzebowanie miej
  Zajmujące mało miejsca instalacje WAGNER umożliwiają pełne wykorzystanie pojemności magazynów.
 • Elastyczna adaptacja
  Instalacje mogą być elastycznie dopasowywane do nowych warunków po zmianie przeznaczenia i rozbudowie obiektów.

Projekty referencyjne

Eisbär Eis, Ribnitz-Damgarten (Niemcy): Aktywne zapobieganie pożarom chroni głęboko mrożony magazyn wysokiego składowania, zapewniając w ten sposób gotowość operacyjną

Przerwa w działalności to absolutne zero. Dla nas liczy się bezpieczeństwo magazynu i ochrona nowych inwestycji. Ponieważ nasza dostępność ma zawsze najwyższy priorytet.

Thomas Fürtig, kierownik operacyjny w Eisbär Eis Produktions GmbH

NewCold Burley, Idaho (USA): Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa nowego, w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania z głębokim mrożeniem

Magazyn chłodniczy pomaga wspierać produkcję i działania łańcucha dostaw wiodących przetwórców żywności w regionie, w tym McCain Foods. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie dostępności, nawet w przypadku pożaru.

Jonas Swarttouw, VP Customer & Business Development U.S. w NewCold

Przejdź do raportu z korzystania

NewCold Germany Rheine GmbH (Niemcy): Rozwiązanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej firmy WAGNER chroni największą w Niemczech w pełni automatyczną mroźnię wysokiego składowania.

To rozwiązanie mówi samo za siebie: W naszej nowej mroźni wysokiego składowania dzięki aktywnemu zapobieganiu pożarom za pomocą redukcji tlenu nie może dojść do wybuchu pożaru. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej zastosowanej technologii VPSA (Vaccum Pressure Swing Adsorption) nie tylko osiągamy doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa, ale również oszczędzamy na kosztach eksploatacji.

Frank Huckschlag, Dyrektor Zarządzający, NewCold Germany Rhein GmbH

Preferred Freezer Services, Richland (USA): Minimalizacja ryzyka w ochronie przeciwpożarowej dla przemysłu spożywczego

Nasz magazyn musi bezwzględnie pracować w systemie 24/7. Nie możemy sobie pozwolić na żadnego rodzaju przerwy. Najodpowiedniejszym systemem ochrony przeciwpożarowej jest system zapobiegania pożarom OxyReduct® firmy WAGNER.

Burnie Taylor, Dyrektor naczelny, Preferred Freezer Services

Greggs, Newcastle Upon Tyne (Wielka Brytania): Brak przerw w łańcuchu dostaw

Nowy krajowy obiekt dystrybucyjny Triton w Newcastle Upon Tyne zaopatruje sklepy firmy Greggs w całej Wielkiej Brytanii w produkty spożywcze na wynos. Od samego początku projektu Triton, dla firmy Greggs kluczowe było wdrożenie koncepcji ochrony przeciwpożarowej, która zapewni, że ogień nigdy nie przerwie łańcucha dostaw. Rozwiązanie, które odpowiada naszym potrzebom, zostało znalezione w firmie WAGNER.


Peter Boughton, Group Production Project Manager w Greggs PLC