Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Zapobieganie pożarom w mroźni

Zapobieganie pożarom zamiast usuwanie szkód

Inteligentne i niezawodne systemy ochrony przeciwpożarowej, które są w stanie sprostać ekstremalnym warunkom panującym w mroźni, zapewniają utrzymanie łańcucha dostaw oraz chronią chłodnie i mroźnie przed awariami związanymi z pożarem.

Konwencjonalne systemy, takie jak tryskacze, mogą szybko osiągnąć swoje granice. Ich woda gaśnicza musi być zmieszana z środkami zapobiegającymi zamarzaniu. W przypadku pożaru produkty ulegają nie tylko zniszczeniu przez pożar, dym i sadzę, ale również są skażone wodą gaśniczą. Zdolność do realizacji dostaw jest stale zagrożona, ponieważ w niektórych przypadkach kosztowne sprzątanie utrudnia wznowienie działalności. Duże wysokości centrów logistycznych sięgające 40 metrów sprawiają, że niektóre systemy gaśnicze reagują powoli – cenny czas traci się na ograniczenie szkód do momentu, gdy woda gaśnicza dotrze do miejsca, gdzie znajduje się źródło pożaru.

Podwójna aktywna ochrona przeciwpożarowa w magazynie głębokiego zamarzania – zapobieganie zagrożeniom pożarowym od samego początku

System aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct® firmy WAGNER zapewnia prewencyjną i niezawodną ochronę mroźni. Wprowadzenie azotu do strefy ochrony od samego początku minimalizuje zagrożenie pożarowe, a atmosfera ochronna tworzy się w wyniku redukcji tlenu, podczas której resztkowa zawartość tlenu jest utrzymywana na stałym poziomie poniżej granicy stanu zapalnego materiałów. Wykorzystanie naturalnego azotu pochodzącego z otaczającego powietrza nie ma wpływu na produkty mrożone, które zazwyczaj są składowanymi produktami spożywczymi. Lody, mrożone warzywa, owoce, ryby lub mięso – mrożone i głęboko mrożone produkty są chronione przed zagrożeniem pożarowym i szkodami następczymi. W zależności od koncepcji ochrony magazyn pozostaje dostępny dla pracowników bez ograniczeń. Wysoka gęstość przegród zewnętrznych budynku, typowa dla mroźni, umożliwia utrzymanie atmosfery ochronnej w sposób szczególnie energooszczędny.

Wymogi prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mroźniach

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego trzeba podjąć następujące działania

• zapobiegać rozwojowi pożaru,

• w przypadku pożaru ograniczyć dalszy rozwój oraz rozprzestrzenianie się dymu i ognia

• oraz w przypadku pożaru umożliwić straży pożarnej ratowanie i gaszenie.

Służy to ochronie życia, zdrowia i zasobów naturalnych.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji (BetrSichV) zobowiązuje również operatora do podjęcia środków bezpieczeństwa w celu ochrony swojego zakładu. Ponadto operator lub przedsiębiorca powinien wykazać zainteresowanie,

• unikaniem szkód materialnych na skutek pożaru,

• ograniczeniem przerw w działalności operacyjnej i kosztów działań następczych,

• unikaniem pogorszenia wizerunku firmy

• oraz zapewnieniem zdolności produkcyjnych i dostawczych również w przypadku pożaru.

Po określeniu celów ochrony przeciwpożarowej dla mroźni należy je zintegrować w ramach kompleksowej koncepcji ochrony przeciwpożarowej. Kompleksowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej uwzględnia również cele bezpieczeństwa, które spełniają wymagania bezpieczeństwa operatora i wykraczają poza wymagania prawne. Środki zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowej o charakterze konstrukcyjnym, technicznym, budowlanym i organizacyjnym należy połączyć ze środkami ochrony przeciwpożarowej. Już na etapie planowania zaleca się skorzystanie z pomocy ekspertów w zakresie planowania i firm świadczących usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej w celu opracowania koncepcji ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego firma WAGNER?

Firma WAGNER to grono specjalistów w zakresie innowacyjnych i indywidualnych koncepcji ochrony przeciwpożarowej. Realizacja dużych międzynarodowych projektów dla naszych klientów, takich jak apetito, Eisbär, Coppenrath & Wiese, Dr. Oetker, odzwierciedla nasze doświadczenie.

Przekonaj się sam!         Skontaktuj się z nami tutaj

System sygnalizacji pożarowej w mroźni – decydująca oszczędność czasu w przypadku pożaru

Wykrywanie pożaru we wczesnej fazie to nie tylko kwestia czułości czujki dymu, ale przede wszystkim kwestia zasad. Zasysające czujki dymu działają zasadniczo za pośrednictwem urządzenia wykrywającego z podłączonym systemem rurek. Moduł wykrywania pobiera próbki powietrza aktywnego w całym pomieszczeniu przez system rurek i otwory zasysające za pomocą podciśnienia. Nawet najmniejsze cząsteczki dymu zostaną wykryte bez fałszywego alarmu. Systemy zasysających czujek dymu firmy Wagner, serii TITANUS®, zaprojektowano do pracy w środowiskach do -40°C i opcjonalnie wyposażono w filtry przeciwpyłowe, 3-stopniowy alarm i opatentowane klipsy otworów zasysających, które są odporne na nawet tworzenie się lodu.

Zasysające czujki dymu służą do ochrony pomieszczeń i urządzeń, dzięki czemu nawet na półkach magazynowych i w trudno dostępnych miejscach, np. na dużych wysokościach, wykrywanie następuje jak najwcześniej bezpośrednio przy możliwym źródle tlącego się lub otwartego ognia – wykrywanie jest do 2000 razy bardziej czułe niż w przypadku konwencjonalnych czujek punktowych.

Łączenie systemów

W celu ugaszenia pożaru i uniknięcia jego rozprzestrzeniania się system aktywnej ochrony przeciwpożarowej można uzupełnić o gazową instalację gaśniczą FirExting®, która jest wydajna i gasi bez pozostawiania jakichkolwiek resztek.

Dzięki systemowi zarzadzania zagrożeniami VisuLAN® system zarządzania zagrożeniami można monitorować różne technologie w budynkach, systemy komunikacji i bezpieczeństwa oraz centralnie nimi zarządzać. Ryzyko związane z bezpieczeństwem i błędy w obsłudze ulegają zminimalizowaniu. W nagłych przypadkach można natychmiast podjąć właściwe działania, aby zapobiec poważnym awariom.