Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Zwalczanie pożaru FirExting®

W razie pożaru ochrona towarów i wartości za pomocą techniki gaszenia gazem

Szeroka koncepcja ochrony przeciwpożarowej obejmuje według firmy WAGNER oprócz wczesnego wykrywania pożaru również jego skuteczne zwalczanie. Oprócz ochrony wartości materialnych najwyższy priorytet w procesie gaszenia ma ochrona ludzi i procesów eksploatacyjnych. W związku z tym metoda gaszenia musi być optymalnie dostosowana do zakresu stosowania i nie może ona powodować dalszych szkód. Tam gdzie są zebrane towary dużej wartości, stosowanie wody jako środka gaśniczego wiązałoby się z poważnymi szkodami z tego wynikającymi. W związku z tym firma WAGNER stawia w zwalczanie pożaru FirExting® wyłącznie na technikę gaszenia gazem – oznacza to gaszenie bez skutków ubocznych. Ponieważ odpowiednie gazy gaśnicze w szybki i niezawodny sposób mogą zatrzymać powstawanie pożaru, nie uszkadzając przy tym budynków, urządzeń elektrycznych i towarów oraz nie zostawiając pozostałości.

Skuteczne gaszenie pożarów bez resztek substancji

Zasada działania

Gazowa instalacja gaśnicza FirExting® w skuteczny sposób zwalcza pożary oferując równocześnie optymalną ochronę obiektu i inwentarza. Nie mają w tym przypadku miejsca szkody po gaszeniu spowodowane przez wodę, rozpylaną mgłę lub pianę. Ponieważ gaszenie gazem pracuje odbierając pożarowi możliwość jego istnienia: Gazy gaśnicze dławią ognisko pożaru wypierając z jego otoczenia tlen – za pomocą skroplonych lub nie skroplonych gazów obojętnych bądź dwutlenku węgla. Albo odbierają one ogniowi konieczną energię cieplną – za pomocą chemicznego gazu gaśniczego FK-5-1-12 – w każdym z tych przypadków bez resztek substancji.

Dlaczego firma WAGNER?

Firma WAGNER jako innowator w zakresie techniki gaśniczej już w roku 1994 jako jedna z pierwszych z powodzeniem wprowadziła na rynek azot jako obojętny środek gaśniczy i otrzymała na to certyfikat systemu i konstruktora wydany przez niemieckie Zrzeszenie Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS).

Zalety

 • Bez skutków ubocznych
  Gaszenie jest efektywne, nie pozostawia zanieczyszczeń ani szkód następczych związanych ze stosowaniem środków gaśniczych.
 • Ekologia
  Szybkie napełnianie Jako składniki powietrza atmosferycznego gazy obojętne są zasadniczo stale do dyspozycji.
 • Możliwości dopasowania
  Zmienna konstrukcja instalacji dla jednego lub kilku obszarów chronionych aż po wybór odpowiedniego gazu gaszącego.
 • Brak zagrożenia zwarciowe
  Gazy gaszące nie przewodzą energii elektrycznej.
 • Nietoksyczność
  Jedyne zagrożenie to znaczna redukcja stężenia O2 w trakcie gaszenia.
 • Potencjalne oszczędności
  W porównaniu z innymi technikami gaśniczymi gaszenie gazowe charakteryzuje się dużym potencjałem oszczędnościowym.
 • Szybkość
  Możliwość szybkiego przywrócenia procesów technologicznych po gaszeniu.

Projekty referencyjne

DARZ GmbH: Najwyższy poziom bezpieczeństwa pod względem zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej w Niemczech w budowie najbezpieczniejszego centrum obliczeniowego

Nasza koncepcja przewiduje unikanie zagrożeń zanim one powstaną.

Sergey Mirochnik, Założyciel i prezes, DARZ GmbH

Przejdź do raportu z korzystania

Muzeum Historii Naturalnej, Berlin (Niemcy): Ochrona przeciwpożarowa w archiwum

Instalacja gaśnicza na gaz z azotem to w naszym przypadku absolutnie właściwy wybór. Usuwanie odbywa się bez pozostałości i jest w ten sposób doskonale dopasowane do pomieszczeń.

Dr Peter Bartsch, kierownik działu i kurator odpowiedzialny za zbiory Muzeum für Naturkunde w Berlinie.

Zakres zastosowania

Muzea, archiwa, składy

Muzea, archiwa i magazyny muszą chronić unikatowe i bezpowrotne dzieła oraz wartości, stosując kompleksową koncepcję ochrony przeciwpożarowej. Nawet najmniejsze ilości dymu, najmniejsze pożary, a także użycie środków gaśniczych takich jak woda, piana czy proszek może na zawsze zniszczyć wartościowe eksponaty. System gaszenia gazem FirExting® umożliwia skuteczne i bezszkodowe, szybkie gaszenie pożarów.

go to News

Magazyn wysokiego składowania

Wysokie konstrukcje i duża ilość produktów wymagają dużego nakładu technicznego i przestrzeni w przypadku konwencjonalnych instalacji tryskaczowych/wodnych. Technologia gaszenia gazem FirExting® nie wymaga minimalnych odległości między poziomami składowania – jak to jest wymagane w przypadku tryskaczy – i gasi skutecznie i bezszkodowo.

go to News

Zautomatyzowane magazyny drobnych części

Wysoki stopień automatyzacji, maksymalne wykorzystanie pojemności magazynowej i wąskie korytarze z wysokimi, gęsto rozmieszczonymi regałami magazynowymi sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się pożarów. Gaszenie pianą lub wodą z jednej strony okazuje się trudne, a z drugiej prowadzi do dalszych szkód pośrednich. Natomiast technologia gaszenia gazem FirExting® równomiernie rozprzestrzenia gaz gaśniczy, gasząc wydajnie i bezszkodowo.

go to News

Magazyn substancji niebezpiecznych

Bezpieczeństwo w magazynach substancji niebezpiecznych stawia przed jego użytkownikiem i osobami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową duże wyzwania. Substancje łatwo zapalne i reaktywne stanowią zwiększone zagrożenie pożarowe. FirExting® skutecznie i bezszkodowo gasi pożary przy użyciu gazów gaśniczych o niskiej reakcyjności.

go to News

Centra obliczeniowe

Maksymalna dostępność ma najwyższy priorytet w centrach obliczeniowych. Ze względu na dużą gęstość energii w centrum obliczeniowym istnieje zwiększone ryzyko pożaru, które już w przypadku niezauważalnie tlącego się kabla może doprowadzić do pożaru z awarią centrum obliczeniowego. Dzięki technologii gaszenia gazem FirExting® proces gaszenia przebiega niezwykle równomierne i łagodne dzięki stopniowemu napełnianiu gazem i specjalnie opracowanym tłumikom akustycznym.

go to News

Automatyczne systemy szaf magazynowych

Specjalna konstrukcja i kompaktowe magazynowanie wysokiej jakości towarów w systemach szaf magazynowych stanowi wyzwanie dla konwencjonalnej ochrony przeciwpożarowej. Dzięki innowacyjnej technologii gaszenia gazem FirExting® firma WAGNER wprowadza rozwiązanie do równomiernego rozprowadzania gazu gaśniczego w systemach szaf magazynowych/systemach specjalnych.

go to News

Zakłady przemysłowe i obszary produkcyjne

Należy w jak największym stopniu unikać awarii w zakładach przemysłowych i obszarach produkcyjnych. Ochrona osób oraz dużych otwartych przestrzeni stanowi ogromne wyzwanie pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dzięki technologii gaszenia gazem FirExting® gaszenie jest szybkie i precyzyjne. Występowanie niepożądanych efektów ubocznych, takich jak uszkodzenie wodą przez instalacje tryskaczowe w sąsiednich obszarach, jest wykluczone.

go to News

Dyspozytornie, pomieszczenia pomiarowe i sterownie

W celu utrzymania użytkowania i eksploatacji budynku centralne dyspozytornie, pomieszczenia pomiarowe i sterownie, w których mieści się technika budynku lub telekomunikacja, muszą być w pełni funkcjonalne. Wczesne wykrywanie pożaru i gaszenie gazem za pomocą FirExting® może zazwyczaj utrzymać pracę.