Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Uniwersalny gaz gaśniczy

Dwutlenek węgla (CO2) odznacza się najlepszym działaniem gaśniczym wśród wszystkich gazów obojętnych. Wypiera on z ogniska pożaru tlen. Przechowywany pod ciśnieniem skroplony CO2 odparowuje przy dyszy i wchodzi w strefę gaszenia w formie gazu. W typowym przebiegu pożaru nie wchodzą w reakcje chemiczne i nie przewodzi energii elektrycznej – przez to nie powoduje zwarć w instalacji elektrycznej w trakcie i po gaszeniu.

Dwutlenek węgla jako gaz gaśniczy

  • Odznacza się najlepszym działaniem gaśniczym wśród wszystkich naturalnych gazów gaśniczych.
  • Można go stosować do ochrony przeciwpożarowej otwartych obiektów i urządzeń jak również do gaszenia pożaru w pomieszczeniach.
  • Przechowuje się pod wysokim ciśnieniem, oszczędzając miejsce w butlach (30 lub 50 kg CO2) i kontrolując ubytki za pomocą ważenia.
  • Łatwa dostępność, ponieważ pozyskuje się go ze źródeł naturalnych takich jak powietrze z otoczenia lub jako produkt uboczny wielu procesów technicznych.
  • Ponowne napełnienie jest możliwe w sposób szybki i po niskich kosztach.

1. Odciążenie ciśnienia: Zapobiega niedopuszczalnemu wzrostowi ciśnienia przy napełnianiu strefy gaszenia gazem
2. Czujki dymu: Monitorują strefę gaszenia, sygnalizując alarmem w centrali sterowania gaszeniem powstawanie dymu
3. Dysze do gaszenia gazem: Równomierne rozprowadzanie gazu gaśniczego w całej strefie gaszenia
4. Akustyczne i optyczne środki alarmowe: Zapewniają w czasie przed wstępnym ostrzeżeniem, by wszyscy ludzie mogli opuścić strefę ochrony
5. Centrala sygnalizacji pożarowej/sterowania gaszeniem: Przetwarza sygnały sygnalizacji pożarowej, włącza alarm i z zadanym czasem opóźnienia napełnia strefę gaszenia gazem
6. Zbiorniki na środki gaśnicze CO250 lub 30 kg środka i zbiornik do sterowania N2
7. Ręczne włączanie: Umożliwia ręczną aktywację instalacji gaśniczej w przypadku odkrycia pożaru

Zakres zastosowania

Zakłady przemysłowe i obszary produkcyjne

Aby nie uszkodzić obszaru produkcji, zaleca się gaszenie gazem, które bezszkodowo zapobiega pożarowi. Taki sposób gaszenia eliminuje ryzyko zwarcia, a tym samym uszkodzenia maszyn.

go to News

Magazyn substancji niebezpiecznych

Bezpieczeństwo w magazynach substancji niebezpiecznych stawia przed jego użytkownikiem i osobami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową duże wyzwania. Substancje łatwo zapalne i reaktywne stanowią zwiększone zagrożenie pożarowe. FirExting® skutecznie i bezszkodowo gasi pożary przy użyciu gazów gaśniczych o niskiej reakcyjności.

go to News

Centra obliczeniowe

Maksymalna dostępność ma najwyższy priorytet w centrach obliczeniowych. Ze względu na dużą gęstość energii w centrum obliczeniowym istnieje zwiększone ryzyko pożaru, które już w przypadku niezauważalnie tlącego się kabla może doprowadzić do pożaru z awarią centrum obliczeniowego. Dzięki technologii gaszenia gazem FirExting® proces gaszenia przebiega niezwykle równomierne i łagodne dzięki stopniowemu napełnianiu gazem i specjalnie opracowanym tłumikom akustycznym.

go to News

Zakłady przemysłowe i obszary produkcyjne

Należy w jak największym stopniu unikać awarii w zakładach przemysłowych i obszarach produkcyjnych. Ochrona osób oraz dużych otwartych przestrzeni stanowi ogromne wyzwanie pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dzięki technologii gaszenia gazem FirExting® gaszenie jest szybkie i precyzyjne. Występowanie niepożądanych efektów ubocznych, takich jak uszkodzenie wodą przez instalacje tryskaczowe w sąsiednich obszarach, jest wykluczone.

go to News