Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Zasada działania gazowej instalacji gaśniczej FirExting®

Gazowa instalacja gaśnicza FirExting® w skuteczny sposób zwalcza pożary oferując równocześnie optymalną ochronę obiektu i inwentarza. Nie mają w tym przypadku miejsca szkody po gaszeniu spowodowane przez wodę, rozpylaną mgłę lub pianę. Ponieważ gaszenie gazem pracuje odbierając pożarowi możliwość jego istnienia: Gazy gaśnicze dławią ognisko pożaru wypierając z jego otoczenia tlen – za pomocą skroplonych lub nie skroplonych gazów obojętnych bądź mit dwutlenku węgla. Albo odbierają one ogniowi konieczną energię cieplną – za pomocą chemicznego gazu gaśniczego FK-5-1-12.

Zasada gazów obojętnych (np. azot)

Technika gaszenia gazem obojętny polega głównie na zasadzie wypierania tlenu. Przy tym dodawanie gazowego środka gaśniczego do powietrza w pomieszczeniu powoduje tak znaczny spadek stężenia tlenu, że zapobiega się procesowi spalania. Gazy obojętne nie wchodzą w reakcje chemiczne i przez to gaszą pożar bez resztek substancji.

Zasada chemicznych gazów gaśniczych

Chemiczne gazy gaśnicze gaszą pożary głownie odbierając im ciepło. Wydobywając się na zewnątrz gazy te tworzą z powietrzem mieszaninę. Ta mieszanina środka gaśniczego z powietrzem ma znacznie wyższą pojemność cieplną niż czyste powietrze. Wskutek obecności środka gaśniczego ogień traci na rzecz otoczenia ciepło. Przez to strefa spalania ochładza się tak bardzo, że ogień gaśnie.

Innowacyjne i naturalne zwalczanie pożaru

Na początku gaszenia gazem chwilowo rośnie ciśnienie w pomieszczeniu w strefie ochrony. Do jego wyrównania są konieczne odpowiednie przyrządy. Skutecznym rozwiązaniem jest tutaj tzw. stopniowe napełnianie gazem firmy WAGNER. Dzięki obniżonym wartościom najwyższego ciśnienia powierzchnie do redukcji ciśnienia można zmniejszyć o ponad 50% przy czym instalacje rurek mogą mieć mniejsze wymiary.

Aby chronić delikatne podzespoły elektroniczne, w branży IT stosuje się specjalnie zaprojektowane tłumiki dyszowe.

Przy uruchomieniu gazowej instalacji gaśniczej odgłosy przepływu przez dyszę mogą osiągnąć poziom ciśnienia akustycznego powyżej 130 dB (A). Może to spowodować drgania i uszkodzenie dysków twardych i innych delikatnych podzespołów. Za pomocą specjalnie zaprojektowanych tłumików dyszowych SILENT można zredukować poziom ciśnienia akustycznego o 20–38 dB (A). Firma WAGNER zaprojektowała tym samym pierwsze homologowane przez niemieckie Zrzeszenie Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS) rozwiązanie zapobiegające utracie danych i awariom dysków twardych.