Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Minimer brannrisikoen i stedet for å kontrollere skadene ved hjelp av forebyggende brannsikring

Aktiv brannforebygging minimerer brannfaren fra starten

WAGNERs OxyReduct® inertluftsystem systemer for brannforebygging kan aktivt redusere risikoen for brannutvikling i arkiver, museer og biblioteker. OxyReduct® systemet fører en kontrollert mengde nitrogen inn i det beskyttede området og fortrenger oksygenet som branner trenger for å utvikle seg. Det tilførte nitrogenet reduserer oksygenkonsentrasjonen i rommet til et nivå som hindrer at branner kan utvikle seg og spre seg.

Noen av WAGNERs brannsikringsløsninger holder de beskyttede områdene fritt tilgjengelig samtidig som de sørger for grunnleggende brannhemmende beskyttelse. For å oppnå dette senkes oksygennivået i det beskyttede området fra 20,95 vol-% til 17 vol-% – nok for mennesker, men for lite for en brann. OxyReduct® Inertluft-systemer kan også brukes til å sikre maksimum sikring mot utvikling og spredning av brann. Slike sikringsløsninger innebærer at man opprettholder et oksygennivå under antenningsgrensen for hoveddelen av materialene på stedet. Nivået på den gjenværende oksygenkonsentrasjonen i slike områder kan være (for eksempel) på 13,8 vol-%, som er for lite for at typiske harde materialer kan ta fyr, som f.eks. papir. Autorisert personale kan fortsatt i adgang til området i begrenset grad.

Systemer kan også fleksibelt konfigureres til å opprettholde ulike nivåer av oksygenkonsentrasjon til ulike tider eller i ulike områder – for eksempel for å gi maksimum sikring om natten eller i automatiserte oppbevaringssteder. Sprinklersystemer kan være nyttige i områder med besøkende, på grunn av mye fottrafikk, men OxyReduct® gjør slike systemer unødvendig i oppbevaringssteder og arkiver.

Brannsikring laget på stedet

OxyReduct® systemet for brannforebygging genererer det nødvendige nitrogenet fra den omgivende luften på stedet. Nitrogen er hovedkomponenten i luften vi puster, og derfor kan den genereres hvor som helst og når som helst. Den er også ikke-toksisk og ozonnøytral og har overhodet ingen effekt på uerstattelige deler av kulturarven.

Fordelene med kontinuerlig brannforebygging med Inertluft er klar: Når man hindrer branner i å utvikle seg i utgangspunktet, er det ingen fare for skader forårsaket av røyk, brann eller konvensjonelle slukkemidler.

Tidlig branndeteksjon gir et avgjørende forsprang

TITANUS®røykdetektorer med luftprøvetaking sørger for aktiv brannsikring i form av svært følsomme røykdetektorer. TITANUS® -systemet trekker kontinuerlig inn prøver av den omgivende luften ved hjelp av et rørsystem, slik at det kan oppdage branner mens de fortsatt er i startfasen. Dette forspranget i forhold til konvensjonelle branndetektorer innebærer at brukere kan identifisere og slukke branner så tidlig som mulig, før de kan ødelegge utstillinger, skriftlige verker og datakataloger for alltid. Aktiv luftprøvetaking gjør systemet følsom nok til å oppdage selv de minste mengder av røyk, samtidig som det er sikret mot falske alarmer. Operatører unngår kostnadene forbundet med falske alarmer, som f.eks. evakuering, driftsavbrudd eller brannutrykninger. Røykdetektorsystemer med luftprøvetaking er til og med effektive i miljøer med sterk luftgjennomstrømning, vanskelig adkomst, støv eller stor takhøyde – som alle er vanlige i arkiver, biblioteker og museer. Likevel påvirker ikke systemet for tidlig branndeteksjon den eksisterende arkitekturen. TITANUS® systemer kan monteres diskret, noe som gjør dem perfekt for historisk beskyttede bygninger eller situasjoner med høy estetisk standard. Rørsystemet med punkter for luftprøvetaking kan monteres slik at det blir nærmest usynlig for besøkende, mens deteksjonsenheten plasseres på et sentralt sted hvor den er tilgjengelig for ansatte og for vedlikehold.

Viktigheten av forebyggende brannsikring: Hvert minutt kan redde historien

Systemer for tidlig branndeteksjon kan oppdage branner mens de fortsatt er i pyrolysefasen, for røyken er synlig, slik at brukerne kan iverksette umiddelbare tiltak for å hindre brannen i å utvikle seg eller spre seg. Evakuering av mennesker via rømningsveier er bare én av brannsikringstiltakene som må iverksettes. Røykdetektorer med luftprøvetaking beskytter mot brannens destruktive effekter, noe som er spesielt viktig når det handler om unike gjenstander av kunstnerisk eller kulturell verdi. Men det er ikke alt: Arkiver, museer og biblioteker ligger ofte i bygninger som i seg selv er historisk beskyttet og av stor historisk verdi for samfunnet. Brannsikring bevarer disse skattene også for fremtidige generasjoner.

Effektiv brannslukking uten rester med gasslukkingssystemer

WAGNERs FirExting gass slukkesystem bruker naturlige gasser som nitrogen til å slukke branner skånsomt og uten rester. Gassbaserte slukkesystemer unngår skadene som ofte forårsakes av konvensjonelle slukkemidler.

Hvorfor WAGNER?

Som medlem av bvfa (Den føderale foreningen for teknisk brannsikring) tilbyr WAGNER toppmoderne sikringskonsepter fra én enkelt kilde. Berlin naturhistoriske museum er en av institusjonene som har satt sin lit til vår ekspertise. 

Overbevis deg selv også          Kontakt oss her

Kombinere systemer

VisuLAN® risk management gjør det mulig å overvåke og styre en rekke typer bygningsteknologi-, kommunikasjons- og sikkerhetssystemer sentralt. Dette minimerer sikkerhetsrisikoer og operatørfeil og gjør det mulig å raskt iverksette riktige nødtiltak for å unngå mer alvorlig skade.