Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Zasada aktywnego zapobiegania pożarom:

Minimalizacja ryzyka i aktywna ochrona

Aktywny system zapobiegania pożarom OxyReduct® jest ukierunkowany na ochronę przeciwpożarową, a nie na wyrównywanie strat. System opiera się przy tym na prostej zasadzie: Wprowadzając azot do chronionego obszaru, energia potrzebna do rozprzestrzenienia ognia zostaje pozbawiona tlenu, który jest konieczny do wzniecenia pożaru.

Zapobiegawczo eliminuje to powietrze w początkowej fazie pożaru. Rozprzestrzenianie ognia jest tłumione już w początkowej fazie pożaru. Pozwala to przede wszystkim uniknąć powstania otwartego ognia. System może być stosowany zarówno w magazynach częściowo, jak i w pełni zautomatyzowanych. Koncepcja ochrony jest dostosowana do warunków i stężenia tlenu, które w normalnych warunkach wynosi 20,95% objętościowo, ulega zredukowaniu do stężenia między 17,0 a 13,8% objętościowo.

Jak działa system zapobiegania pożarom OxyReduct®?

Technologia firmy WAGNER uznana przez VdS Schadenverhütungs GmbH pracuje na zasadzie kontrolowanej redukcji tlenu w pomieszczeniach i strefach ochronnych. Przez wprowadzenie do strefy ochrony azotu uzyskanego z powietrza atmosferycznego stężenie tlenu ulega zredukowaniu i utrzymuje się poniżej granicy zapłonu materiału występującego w tej strefie. Opatentowana technologia ogranicza więc możliwość powstawania lub rozprzestrzeniania się ognia w tej atmosferze.

Jakie są zalety aktywnej ochrony przeciwpożarowej?

  • Prewencyjna ochrona przeciwpożarowa skutecznie chroni osoby, wartości i procesy.
  • Ryzyko pożarowe w magazynie jest znacznie mniejsze, ponieważ rozwój pożaru jest blokowany już w fazie rozwoju.
  • Otwarty pożar w magazynie wysokiego składowania ulega stłumieniu.
  • W ten sposób można uniknąć uszkodzeń spowodowanych dymem, sadzą, środkami gaśniczymi lub reakcjami chemicznymi.
  • W wyniku tego, że azot można uzyskać naturalnie z otaczającego powietrza, nie ma konieczności usuwania pozostałości pożaru, popiołu lub gazów gaśniczych.
  • Inwestycje są chronione.
  • Ponadto instalacja systemu OxyReduct® pozwala na większe wykorzystanie przestrzeni magazynowej i do 15% większą pojemność magazynową w porównaniu z tryskaczami.
  • System OxyReduct® zaprojektowano w taki sposób, aby spełniał Państwa wymagania i tym samym zapewniał ochronę przeciwpożarową dostosowaną do indywidualnych potrzeb.
  • Pojedyncza instalacja chroni magazyn wysokiego składowania, jak również systemy regałowe i technikę przenośnikową w sposób zapobiegawczy i niezawodny.

Zabezpieczenie egzystencji

System zapobiegania pożarom pomaga uniknąć kosztownych awarii i przestojów w pracy. Stanowi ochronę inwestycji i towarów, a tym samym znacznie zmniejsza ryzyko w firmie. W przypadku zmiany warunków użytkowania lub rozbudowy/przekształcania budynków system OxyReduct® daje możliwość elastycznego dostosowania w dowolnym momencie. Zachęcamy do skorzystania z wysokiego wskaźnika kosztów i korzyści systemu przy niskich kosztach operacyjnych w porównaniu z klimatyzacją lub oświetleniem i zaufania certyfikowanemu i przetestowanemu systemowi, który z powodzeniem stosowano już setki razy.

Dlaczego firma WAGNER?

Firma WAGNER to grono specjalistów w zakresie innowacyjnych i indywidualnych koncepcji ochrony przeciwpożarowej. Dzięki specjalistycznej wiedzy i ponad 40-letniemu doświadczeniu oferujemy naszym klientom pełną gamę rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Przekonaj się sam!         Skontaktuj się z nami tutaj

Doskonała ochrona przeciwpożarowa

VdS Schadenverhütung GmbH uznało OxyReduct® za pierwszy system aktywnej ochrony przeciwpożarowej. Dla inwestorów, właścicieli i użytkowników jest to nagroda o szczególnym znaczeniu, ponieważ świadczy o jakości i niezawodności systemu. Ponadto OxyReduct® zapewnia najwyższy poziom ochrony osobistej: W zależności od wymagań operatora magazynu i wybranego poziomu ochrony dla magazynu wysokiego składowania, który ma być chroniony, odpowiednio dostosowuje się stężenie tlenu w magazynie.

W zależności od poziomu stężenia tlenu, zdrowi ludzie mogą bez wahania pracować w magazynie i obsługiwać technologię magazynowania. Niemieckie Ustawowe Ubezpieczenie Wypadkowe (DGUV) opublikowało w czerwcu 2013 roku dokument na ten temat. W informacjach BGI/GUV-I 5162 „Praca w atmosferze o obniżonej zawartości tlenu” wymieniono trzy klasy ryzyka dla pracy w pomieszczeniach o obniżonej zawartości tlenu i zalecono środki bezpieczeństwa dla odpowiednich zakresów stężenia tlenu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części poświęconej produktowi OxyReduct®.

Łączenie systemów

Zasysające czujki dymu TITANUS® stosuje się w połączeniu z systemem aktywnej ochrony przeciwpożarowej w celu wczesnego wykrywania tlącego się ognia. Najmniejsze cząsteczki pirolizy w powietrzu mogą można skutecznie wykryć przy użyciu systemu wczesnego wykrywania pożaru TITANUS®.

W celu ugaszenia pożaru i uniknięcia jego rozprzestrzeniania się system aktywnej ochrony przeciwpożarowej można uzupełnić o gazową instalację gaśniczą FirExting®, która jest wydajna i gasi bez pozostawiania jakichkolwiek resztek.

Dzięki systemowi zarzadzania zagrożeniami VisuLAN® system zarządzania zagrożeniami można monitorować różne technologie w budynkach, systemy komunikacji i bezpieczeństwa oraz centralnie nimi zarządzać. Ryzyko związane z bezpieczeństwem i błędy w obsłudze ulegają zminimalizowaniu. W nagłych przypadkach można natychmiast podjąć właściwe działania, aby zapobiec poważnym awariom.


OxyReduct® w użyciu

Papier, karton, folia plastikowa – wiele materiałów opakowaniowych stosowanych w systemach regałowych w magazynie wyróżnia się wysokim stopniem łatwopalności. Po zapaleniu się tych materiałów ogień może szybko rozprzestrzeniać się w magazynie wysokiego składowania. Wideo pokazuje zachowanie kartonów w warunkach pożaru w atmosferze o obniżonej zawartości tlenu i w ten sposób wyjaśnia zasadę działania systemu aktywnej ochrony przeciwpożarowej OxyReduct® firmy WAGNER. Obejrzyj teraz próbę pożarową!