Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brannslukking ved bruk av inertgasser

Brannslukkingssystemer som bruker inertgasser er spesielt nyttige i områder med utfordrende beskyttelseskrav. Dette kan gjelde områder med uerstattelige kulturelle skatter eller følsom teknologi, situasjoner som krever maksimum tilgjengelighet av slukkesystemet eller beskyttede områder som er spesielt høyt utsatt for risiko på grunn av høy brannbelastning, strøm eller farlige materialer. Inertgasser slukker branner uten å etterlate rester og utelukker med dette muligheten for følgeskader av den typen som oppstår ved slukking med vann, skum, pulver eller kjemiske slukkegasser. I tillegg reagerer ikke inertgasser kjemisk på noen måte i typiske brannscenarioer. De er ikke-toksiske og ikke-ledende, noe som gjør dem ideelle for bruk i elektriske og elektroniske systemer.

 • Nitrogen er en naturlig slukkegass.
 • Den er veldig effektiv til slukking.
 • WAGNER var den første leverandøren til å bruke nitrogen i slukketeknologien sin.
 • Nitrogen har en tetthet lik luft og sprer seg jevn over rommet, slik at slukkeeffekten blir tilsvarende jevn.
 • Den er lett tilgjengelig og lett å få tak i – 78,09 vol-% av atmosfæren består av nitrogen.
 • Veldig lave påfyllingskostnader.
 • Nitrogen er tilgjengelig overalt og allsidig.
 • Argon er en ikke-giftig nobelgass som utgjør rundt 0,93 vol-% av atmosfæren.
 • Argon er en inertgass som ikke inngår i noen kjemiske sammensetninger, selv under ekstreme forhold.
 • På grunn av dens inerte natur, kan argon også brukes til å slukke branner med veldig høy temperatur.
 • Argons høye egenvekt (38 % tyngre enn luft) gjør den ideell for slukking i områder med brannlast nær gulvet, som ved opphevede gulv.
 • Lave påfyllingskostnader.
 • IG-541 er en blanding laget av naturlige inertgasser som drar fordel fra enkeltgassenes fordeler.
 • Den består av 52 vol-% nitrogen, 40 vol-% argon og 8 vol-% karbondioksid.
 • IG-541s sammensetning gjør påfyllingskostnadene litt høyere enn med nitrogen- eller argonsystemer.

1. Røykdetektorsystem med luftprøvetaking: Analyserer luften i rommet aktivt og kontinuerlig ved å ta luftprøver og oppdager selv den minste røykutvikling så tidlig som mulig
2. Trykkavlastning: Forhindrer uakseptabel økning i trykket når slukkeområdet blir fylt opp
3. Røykdetektorer: Overvåker slukkeområdet og sender alarm til kontrollpanelet for slukking hvis røyk oppdages
4. Gasslukkedyser: Fordeler slukkegassen jevnt i hele slukkeområdet
5. Akustiske og optiske alarmenheter: Sørger for at alle er i stand til å evakuere det beskyttede området under perioden med innledende advarsel
6. Manuelt utslipp gjør det mulig å aktivere slukkesystemet manuelt dersom en brann oppdages
7. Kontrollpanel for branndeteksjon/slukking: Behandler branndeteksjonssignaler, utløser alarmen og fyller slukkeområdet etter perioden med innledende advarsel
8. Slukkesylindere: Inneholder 80 eller 140 liter ikke-flytende slukkegasser under 300 bars trykk, levert enkeltvis eller i plassbesparende sylinderbatterier