Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brandbestrijding met FirExting®

In geval van brand goederen en waardevolle spullen beschermen met blusgastechnologie

Voor WAGNER omvat het brandbeveiligingsconcept niet alleen een vroegtijdige branddetectie, maar ook een effectieve brandbestrijding. Tijdens het blusproces  de bescherming van personen en operationele processen de hoogste prioriteit, naast de bescherming van de waarde. Daarom moet het blusproces optimaal worden afgestemd op de toepassing en mag het zelf geen gevolgschade veroorzaken. Waar hoge concentraties van goederen en waarden samenkomen, zou water als blusmiddel grote gevolgschade kunnen veroorzaken. WAGNER vertrouwt daarom bij de brandbestrijding met FirExting® uitsluitend op blusgastechniek - blussen zonder neveneffecten! Geschikte blusgassen kunnen beginnende branden snel en betrouwbaar stoppen zonder schade en resten achter te laten op gebouwen, elektrische installaties en goederen.

Effectief en residuvrij blussen van branden

Werkingsprincipe

Het FirExting® - blusgassysteem bestrijdt branden effectief en biedt tegelijkertijd optimale bescherming van eigendommen en voorraden. Er is geen sprake van blusschade zoals water, spuitnevel of schuim. Gasblussing werkt door het verwijderen van de basis van een brand: ofwel verstikken de blusgassen de bron van de brand door zuurstof uit de omgeving te verdringen, met niet-vloeibare inerte gassen of met kooldioxide. Of ze onttrekken de nodige warmte energie aan het vuur - met het chemische blusgas FK-5-1-12. In ieder geval residu vrij.

Waarom WAGNER?

WAGNER, als innovator op het gebied van blustechnologie, was een van de eersten die in 1994 met succes het inerte gas stikstof als blusmiddel op de markt bracht en daarvoor de VdS product- en installatiegoedkeuring ontving.

Pluspunten

 • Zonder bijwerkingen
  Het blussen is effectief, residuvrij en zonder gevolgschade door blusmiddelen.
 • Duurzaam
  Snelle navulling: inerte gassen zijn in principe oneindig beschikbaar als bestandsdeel van de aanwezige omgevingslucht.
 • Opschaalbaar
  Variabel systeemontwerp voor één of meer beschermingszones tot en met de keuze van het geschikte blusgas.
 • Geen kortsluiting
  Blusgassen zijn elektrisch niet geleidend.
 • Niet-toxisch
  Blusgassen zijn elektrisch niet geleidend.
 • Besparingspotentieel
  Vergeleken met andere blustechnieken is er potentieel voor besparingen bij toepassing van blusgasinstallaties.
 • Snel
  Snelle hervatting van processen na blussing mogelijk.

Referentieprojecten

DARZ: Hoogste beveiligingsniveau voor preventieve brandbeveiliging in het structureel veiligste datacenter van Duitsland

Ons concept is om gevaren te vermijden voordat ze zich voordoen.

Sergey Mirochnik, oprichter en directeur van DARZ GmbH

naar het referentieverslag

Natuurkundig museum in Berlijn (Duitsland): Brandbeveiliging in het archief

Een blusgassysteem met stikstof is in ons geval de juiste keuze. De blussing vindt residuvrij plaats en is dus perfect aangepast aan de omgeving.

Dr. Peter Bartsch, afdelingshoofd en conservator van de collectie van het Natuurkundig museum in Berlijn

nar het document

Toepassingsgebieden

Geautomatiseerd magazijn voor kleine onderdelen

De hoge mate van automatisering, maximale benutting van de opslagcapaciteit en de structureel smalle gangpaden voor opslag- en overslagmachines bevorderen de ontwikkeling en verspreiding van branden. Het blussen met schuim of water is enerzijds moeilijk en leidt anderzijds tot verdere gevolgschade. De FirExting® -gasblustechnologie daarentegen verdeelt het blusgas gelijkmatig en dooft efficiënt en residuvrij.

naar de toepassing

Controle-, meet- en regelkamers

Om het gebruik en de werking van een gebouw in stand te houden, moeten de centrale controle-, meet- en regelkamers, waarin de diensten van het gebouw of de telecommunicatie samenkomen, functioneel zijn. Door vroegtijdige branddetectie en gasblussing met FirExting® kan de werking meestal worden gehandhaafd.

Musea, archieven, depots

In musea, archieven en depots moeten unieke en onherstelbare werken en goederen worden beschermd met een allesomvattend concept voor brandbeveiliging. Zelfs de kleinste hoeveelheden rook, de kleinste branden, maar ook het gebruik van blusmiddelen zoals water, schuim of poeder kunnen de goederen voor altijd vernietigen. Het FirExting® -gasblussysteem maakt een efficiënte en residuvrije snelle brandbestrijding mogelijk.

naar de toepassing

Hoogbouwmagazijnen

Hoge bouwmethoden en hoge waardeconcentraties vereisen een hoge technische inspanning en ruimte voor conventionele sprinkler/waterblussystemen. De gasblustechnologie FirExting® vereist geen minimale afstanden tussen de opslagniveaus - zoals vereist voor sprinklers - en blust efficiënt en residuvrij.

naar de toepassing

Automatische opbergkastsystemen

Het speciale ontwerp en de compacte opslag van hoogwaardige goederen in kastensystemen vormt een uitdaging voor conventionele brandbestrijding. Met de innovatieve blusgastechnologie FirExting® heeft WAGNER een oplossing voor de homogene verdeling van blusgas in opslagkasten/speciale systemen.

naar de toepassing

Magazijn voor gevaarlijke stoffen

De veiligheid in opslagfaciliteiten voor gevaarlijke stoffen stelt exploitanten en brandveiligheidsfunctionarissen voor grote uitdagingen. De licht ontvlambare en reactieve stoffen vormen een verhoogd brandrisico. FirExting® zorgt voor een efficiënte en residuvrije brandbestrijding met blusgassen met een lage reactietijd.

naar de toepassing

Industriële installaties en productiegebieden

Operationele storingen in industriële en productiegebieden moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten. De bescherming van mensen en grote open gebieden vormt een grote uitdaging voor brandweerlieden. Met de FirExting® -gasblustechnologie kan het blussen snel en nauwkeurig worden uitgevoerd. Ongewenste neveneffecten zoals waterschade veroorzaakt door sprinklersystemen in aangrenzende gebieden zijn uitgesloten.

Datacenters

Maximale beschikbaarheid heeft de hoogste prioriteit voor datacenters. Door de hoge energiedichtheid in het datacenter is er een verhoogd risico op brand, wat kan leiden tot een brand met uitval van het datacenter, zelfs als een kabel ongemerkt smeult. Met de FirExting® -gasblustechnologie zorgen zachte instroming en speciaal ontwikkelde geluiddempers voor een bijzonder gelijkmatige en zachte blussing.

naar de toepassing