Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Securo AS og Hypoxic Technologies AS inviterer til miniseminar som vil fokusere på nye løsninger for brannsikring av bygninger. Seminaret er interessant for alle som er involvert i bygging der det er krav til brannsikring, herunder byggeiere, installatører, entreprenør, arkitekter, brannvernrådgivere, konservatorer, kommunalt ansatte og ansatte i brannvesenet.

1. Lufteventiler med Brannmotstand

Securo’s nye løsninger gjør det mulig å kombinere passive lufteåpninger og nødvendig utlufting av konstruksjoner med branntett utførelse. Securo’s FB ventiler sørger for nødvendig lufting samtidig som de momentant blokkerer for spredning av brann. Ventilene krever ingen aktivering og har ingen detektorer eller bevegelige deler som krever vedlikehold/testing. Løsningene er pre aksepterte ihenhold til TEK17.

Vi vil fokusere på følgende områder:

  • Brannsikker lufting av loft/tak
  • Svalgangsproblematikk
  • Brannsikring av fasader
  • Brannsikker lufting gjennom branncelleskiller
  • Brannskallsikring av bygninger
  • Kontroll av prosjektering av brannsikkerhet

2. Brannsikring med Inertluft

Hypoxic Technologies leverer inertluftsystemer for brannsikring. Dette er systemer som reduserer oksygenkonsentrasjonen i beskyttet område til et nivå hvor brann ikke kan utvikle seg. Samtidig går man ikke lavere enn at det er trygt for mennesker å oppholde seg i området. Vi leverer løsninger for oksygenreduksjon, aspirerende røykdeteksjon og gasslukking tilpasset aktuell brann- og skaderisiko.

Seminaret vil ha hovedfokus på inertluft, men i tillegg vil vi gi informasjon rundt ASD og gasslukking i et samlet perspektiv.
Oksygenreduksjon (inertluft) er ikke tradisjonelle slukkesystem som først reagerer når en brann er varslet; inertluft er alltid aktivt og gir kontinuerlig beskyttelse mot brann og branntilløp. Hypoxic Technologies er den ledende leverandøren av inertluftanlegg i Norge, og har inngående kjennskap til alle teknologier og løsninger på markedet. Med erfaring og kompetanse designer vi systemer iht. europeisk standard for oksygenreduksjonssystemer, EN 16750, og PAS 95. Vi vil ha fokus på følgende:

KOM og lær mer om disse løsningene!

Mandag 12. November: kl. 12:00-16:00 Scandic Hotel Kristiansund - Storgata 41, 6508 Kristiansund

Tirsdag 13. November: kl. 10.00-14:00 Thon Hotel Ålesund -Kongens Gate 27, 6002 Ålesund

Del 1: Securo, varighet ca 1,5 - 2 timer. Det blir en pause med noe å spise før del 2.

Del 2: Hypoxic Technologies, varighet ca 1,5 – 2 timer.

Påmelding ønskes innen Mandag 5. November til e-post: svartas@securo.no, tlf 93628074

Vi tar forbehold om at seminar kan bli avlyst hvis det ikke er nok deltakere.

Påmelding og invitasjonskjema ligger her!