Zrewidowany zostanie obszar logowania

Obszar logowania jest obecnie poddawany przeglądowi i wkrótce będzie ponownie dostępny.