Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Najbardziej czuła pośród zasysających czujek dymu

W porównaniu z innymi urządzeniami TITANUS® czujkaSUPER·SENS® jest najbardziej czuła. Jest ona przeznaczona do szczególnie wysokich wymagań odnośnie wykrywania pożaru w strefach klimatyzowanych lub pomieszczeniach czystych, gdzie przykładowo są wytwarzane podzespoły komputerowe. Czujka TITANUS SUPER·SENS® zależnie od wersji może być do 2000 razy bardziej czuła od typowych optycznych czujek dymu, ponieważ wyróżnia się ona czułością wskazań 0,0025% l/m.

Czujka TITANUS SUPER·SENS® jest dostępna również w wersji sieciowej. Posiada ona 24 otwory do zasysania. W związku z zakresem jej stosowania nie jest potrzebne rozpoznawanie rodzaju pożaru, ponieważ zasadniczo nie mają w tym przypadku miejsca fałszywe alarmy. Sprawdzona innowacyjna technologia HPLS zapewnia wysoką czułość. Czujka TITANUS SUPER·SENS® w wersji do czystych pomieszczeń odznacza się 2-krotnie wyższą czułością zaś czujka do pomieszczeń najczystszych 4-krotnie wyższą czułością. Dobrym wyborem dla atmosfery agresywnej jest wariant galwaniczny.

Cechy wyposażenia i stosowania


Zakres zastosowania

Pomieszczenia czyste

Aktywne próbkowanie powietrza umożliwia niezawodne wykrywanie dymu mimo wymuszonego przepływu powietrza i wysokiej prędkości powietrza. Pobierając próbki powietrza wywiewanego z pomieszczenia, powietrze w pomieszczeniu produkcyjnym pozostaje wolne od zanieczyszczeń. Personel konserwacyjny i serwisowy zasysających czujek dymu nie musi wchodzić do pomieszczenia czystego. Pomimo ekstremalnego rozcieńczenia dymu w pomieszczeniach czystych, zasysające czujki dymu TITANUS® wykrywają niezawodnie, ponieważ są do 2000 razy czulsze od czujek punktowych.

Centrum obliczeniowe

Najwyższy celem i jednocześnie zapotrzebowanie operatorów centrum obliczeniowego: zapewnienie stałej maksymalnej dostępności mocy obliczeniowej i danych. Zasysające czujki dymu TITANUS® umożliwiają wczesne wykrywanie pożarów i zapobieganie awariom.

Karta sieciowa i okablowanie Ethernet w urządzeniach TITANUS® zapewniają, że komunikaty o alarmach i usterkach integrują się bezpośrednio z systemem zarządzania centrum obliczeniowego. Po alarmie wstępnym można automatycznie zapisać dane w przypadku pożaru, aby zapobiec utracie danych – zwłaszcza po wyłączeniu zasilania.

W rozwiązaniu sieciowym TITANUS® opracowanym specjalnie do obszarów IT zaimplementowano powszechnie stosowany standard protokołu sieciowego „SNMP” (Simple Network Management Protocol). Umożliwia to natychmiastowe powiadamianie pracowników IT o usterkach i zdarzeniach pożarowych w monitorowanej strefie.

go to News

Systemy EDP

Dostępność ma najwyższy priorytet dla systemów EDP, ponieważ mapują one wszystkie procesy komunikacyjne i biznesowe. Firma WAGNER oferuje rozwiązania zarówno dla słabo jak i mocno wentylowanych urządzeń elektronicznego przetwarzania danych. Dzięki zasysającym czujkom dymu TITANUS® pożary przewodów lub inne pożary spowodowane usterkami elektrycznymi są wykrywane we wczesnej fazie, co umożliwia natychmiastowe podjęcie odpowiednich środków zaradczych.

go to News