Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Portal wiedzy na temat techniki ochrony przeciwpożarowej

W naszym portalu wiedzy można znaleźć fachowe artykuły na temat techniki ochrony przeciwpożarowej.

Sygnalizacja pożaru – technologie kontra fałszywe alarmy

Fałszywe alarmy w zakresie przemysłowym stały się w ostatnich 15 coraz bardziej rzadkie. Tam gdzie wcześniej nie było dostępne adekwatne wykrywanie pożaru, obecnie pożary się wykrywane bardzo wcześnie – i przy tym niemal bez fałszywych alarmów. Zamieszczony niżej artykuł zawiera wyjaśnienie, dlaczego tak jest i jaką rolę w tym rozwoju odgrywają zasysające czujki dymu.

Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa dla magazynu substancji niebezpiecznych – zabezpieczenie przed pożarem w niebezpiecznej strefie magazynu

Bezpieczeństwo magazynów substancji niebezpiecznych stawia przed jego użytkownikiem i osobami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową duże wyzwania. Składowane substancje są łatwopalne, palne bądź krańcowo palne lub nawet mogą ulec samozapłonowi. Przy tym odznaczają się one często właściwościami podsycającymi pożar lub nawet wybuchowymi. Aby zapobiec tym zagrożeniom, sprawdziły się koncepcje ochrony przeciwpożarowej, które z góry redukują potencjał zagrożenia.

Zabezpieczenie gotowości do pracy instalacji przeciwpożarowych: Ich utrzymywanie w należytym stanie stanowi obowiązek!

Jeśli w hali produkcyjnej wybucha ogień, instalacja przeciwpożarowa musi działać w nienaganny sposób. Decydującą rolę odgrywa w tym fachowe utrzymywanie w należytym stanie. Ponieważ jeśli instalacja nie działa wskutek zaniedbań w konserwacji, może to mieć bardzo poważne skutki przede wszystkim dla użytkownika. Przy tym są dostępne jasne dane odnośnie odpowiednich środków, czasu ich przeprowadzania itp.

Instalacje ochrony przeciwpożarowej – zapobiegania pożarom/ redukcji zawartości tlenu

Redukcja zawartości tlenu w powietrzu to technologia zapobiegania pożarom coraz częściej stosowana w różnych branżach, przede wszystkim w technologii informacyjnej (IT i serwerownie), w magazynach (np. z pojemnikami euro, substancjami niebezpiecznymi i w chłodniach magazynowych) oraz archiwach. Przy tym, aby zapobiec wybuchowi pożaru, zależnie od przechowywanych materiałów lub chronionych przedmiotów zostaje zredukowana zawartość tlenu w powietrzu.