Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Portal wiedzy na temat techniki ochrony przeciwpożarowej

W naszym portalu wiedzy można znaleźć fachowe artykuły na temat techniki ochrony przeciwpożarowej.

Sygnalizacja pożaru – technologie kontra fałszywe alarmy

Fałszywe alarmy w zakresie przemysłowym stały się w ostatnich 15 coraz bardziej rzadkie. Tam gdzie wcześniej nie było dostępne adekwatne wykrywanie pożaru, obecnie pożary się wykrywane bardzo wcześnie – i przy tym niemal bez fałszywych alarmów. Zamieszczony niżej artykuł zawiera wyjaśnienie, dlaczego tak jest i jaką rolę w tym rozwoju odgrywają zasysające czujki dymu.

Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa dla magazynu substancji niebezpiecznych – zabezpieczenie przed pożarem w niebezpiecznej strefie magazynu

Bezpieczeństwo magazynów substancji niebezpiecznych stawia przed jego użytkownikiem i osobami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową duże wyzwania. Składowane substancje są łatwopalne, palne bądź krańcowo palne lub nawet mogą ulec samozapłonowi. Aby zapobiec tym zagrożeniom, sprawdziły się koncepcje ochrony przeciwpożarowej, które z góry redukują potencjał zagrożenia.

Zabezpieczenie gotowości do pracy instalacji przeciwpożarowych: Ich utrzymywanie w należytym stanie stanowi obowiązek!

Jeśli w hali produkcyjnej wybucha ogień, instalacja przeciwpożarowa musi działać w nienaganny sposób. Decydującą rolę odgrywa w tym fachowe utrzymywanie w należytym stanie. Ponieważ jeśli instalacja nie działa wskutek zaniedbań w konserwacji, może to mieć bardzo poważne skutki przede wszystkim dla użytkownika. Przy tym są dostępne jasne dane odnośnie odpowiednich środków, czasu ich przeprowadzania itp.

Instalacje ochrony przeciwpożarowej – zapobiegania pożarom/ redukcji zawartości tlenu

Redukcja zawartości tlenu w powietrzu to technologia zapobiegania pożarom coraz częściej stosowana w różnych branżach, przede wszystkim w technologii informacyjnej (IT i serwerownie), w magazynach (np. z pojemnikami euro, substancjami niebezpiecznymi i w chłodniach magazynowych) oraz archiwach. Przy tym, aby zapobiec wybuchowi pożaru, zależnie od przechowywanych materiałów lub chronionych przedmiotów zostaje zredukowana zawartość tlenu w powietrzu.