Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Dip.-Ing. Steffen Springer, Dyrektor Zarządzający

Steffen Springer studiował inżynierię lądową i zarządzanie przedsiębiorstwem. Wcześnie wyspecjalizował się w międzynarodowym budownictwie i budowie instalacji i zajmował różne stanowiska kierownicze w wielu krajach. Jego doświadczenie opiera się zasadniczo na czterech filarach: sprzedaży, internacjonalizacji, strategii i rozwoju organizacyjnym. W listopadzie 2018 r. Steffen Springer przejął odpowiedzialność za projekt strategiczny WAGNER.2026 i 1 kwietnia 2020  r. dołączył do Zarządu i jest odpowiedzialny za dział Organizacji, Komunikacji i HR, a także za działy Rozwoju Organizacyjnego i Zarządzania Procesami oraz Prawny i Zarządzania Ryzykiem.