Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Dip.-Ing. Steffen Springer, Dyrektor Zarządzający

Steffen Springer studiował inżynierię lądową i administrację biznesową. Specjalizował się w budowie międzynarodowych fabryk na wczesnym etapie i zajmował różne stanowiska kierownicze na całym świecie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie internacjonalizacji, sprzedaży, a także strategii i rozwoju organizacyjnego. W listopadzie 2018 r. Steffen Springer rozpoczął pracę w WAGNER Group GmbH, gdzie przejął odpowiedzialność za projekt strategiczny WAGNER.2026. W dniu 1 kwietnia 2020 r. dołączył do Zarządu i od tego czasu jest odpowiedzialny za dział Organizacji, Komunikacji Korporacyjnej i Zasobów Ludzkich, a także za jednostki pracownicze Rozwoju Organizacyjnego i Zarządzania Procesami oraz Prawa i Zarządzania Ryzykiem.