Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


mgr inż. Torsten Wagner, Prezes Zarządu i Wspólnik

Torsten Wagner był już aktywny w firmie swojego ojca przed i podczas studiów elektrotechnicznych. W 1996 r. podjął decyzję o dołączeniu do firmy i od tego czasu z dużym powodzeniem piastował kilka stanowisk kierowniczych w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Dziś jako dyrektor zarządzający kieruje działem "Rozwój i produkcja" w działach "Produkty i systemy" oraz "Łańcuch dostaw". Jest również odpowiedzialny za działy Innovation & Knowledge oraz IT. Torsten Wagner jest również odpowiedzialny za cyfrową transformację przedsiębiorstwa, a tym samym odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu przyszłej rentowności organizacji.