Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


mgr inż. Torsten Wagner, Prezes Zarządu i Wspólnik

Torsten Wagner był aktywny w firmie założonej przez jego ojca już przed oraz w trakcie swoich studiów inżynierskich na kierunku elektrotechnika. W 1996 roku zaangażował się w pełni w działalność firmy i obecnie kieruje jako drugi Członek Zarządu działami Technika, Zakupy i Logistyka. Jego wyróżniająca się wiedza techniczna oraz myślenie zorientowane na procesy kształtują rozwój firmy. Szczególnie ważny jest dla niego dalszy rozwój cyfrowej transformacji w firmie.