Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


mgr inż. Torsten Wagner, Prezes Zarządu i Wspólnik

Torsten Wagner był już aktywny w firmie swojego ojca przed i podczas studiów elektrotechnicznych. W 1996 r. podjął decyzję o dołączeniu do firmy i od tego czasu z dużym powodzeniem piastował kilka stanowisk kierowniczych w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Dziś, jako dyrektor zarządzający, jest odpowiedzialny za badania i rozwój, a także łańcuch dostaw i IT. Jest również odpowiedzialny za innowacje i wiedzę oraz ERP. Torsten Wagner jest również odpowiedzialny za dział transformacji cyfrowej, a tym samym odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu przyszłej rentowności firmy.