Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Przemyślana i zaplanowana przyszłościowa ochrona przeciwpożarowa

Nasza wiedza specjalistyczna jest Państwa know-how

Temat ochrony przeciwpożarowej stanowi istotną część zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i zakładzie do uwzględnienia w fazie planowania nowego budynku jak również przy przebudowie istniejących elementów architektonicznych. W planowaniu ochrony przeciwpożarowej, czy to w aspekcie budowlanym, technicznym czy organizacyjnym oprócz przepisów prawa budowlanego i wymagań straży pożarowej oraz ubezpieczyciela należy również uwzględnić cele ochrony ze strony użytkownika. Firma WAGNER jako fachowy partner wspiera planistów i architektów, gdy chodzi o planowanie rozległych koncepcji ochrony przeciwpożarowej.

Optymalna ochrona przeciwpożarowa spełnia wiele zaleceń

Przy technicznym planowaniu instalacji przeciwpożarowej należy uwzględnić najróżniejsze czynniki:

 • cele ochrony i indywidualne potrzeby użytkownika,
 • szczególne cechy budowlane (np. przy przebudowie budowli historycznych),
 • nakłady związane z prawem budowlanym,
 • wymagania straży pożarnej,
 • nakłady ze strony ubezpieczyciela.

W związku ze złożonością zaleceń, które mogą być różne zależnie od kraju i regionu oraz dużą liczbą parametrów do uwzględnienia zaleca się już na samy początku rozważań na temat ochrony przeciwpożarowej skorzystać z pomocy ekspertów.

Cele ochrony instalacji przeciwpożarowej

Odpowiednie nakłady muszą być zgodne ze specyficznymi wymaganiami użytkownika. Główne akcenty ochrony przeciwpożarowej stanowią:

 • ochrona ludzi,
 • ochrona otoczenia,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona inwestycji,
 • ochrona zasobów,
 • ochrona pomników,
 • ochrona wartości materialnych,
 • ochrona przebiegu pracy i procesów.

Doradztwo i planowanie dla Twoich koncepcji ochrony przeciwpożarowej

Nie ma takich samych projektów – indywidualna ochrona przeciwpożarowa

Nie ma takich samych inwestycji budowlanych. Dochodzą do tego różne zalecenia, specjalne wymagania i wyzwania. Skrojona na miarę koncepcja ochrony łączy w sobie różne systemy i technologie, aby móc spełnić najwyższe wymagania. Filozofia firmy WAGNER podlega przy tym prostej zasadzie: dopiero na podstawie analizy ryzyka i zdefiniowanych celów ochrony można w optymalny sposób zaplanować rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego firma WAGNER?

Firma WAGNER oferuje kompleksowo najbardziej nowoczesne koncepcji ochrony przeciwpożarowej. Dzięki swojemu rozległemu i głębokiemu know-how firma WAGNER wspiera planistów i architektów w ich zadaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zalety

 • Doradztwo na poziomie
  Znamy i optymalizujemy podstawy skutecznego zapobiegania pożarom. Porozmawiaj z naszymi inżynierami obsługującymi całe terytorium Niemiec.
 • Serwis projektowy
  W naszych działach projektowania powstają koncepcje ochrony przeciwpożarowej, w których wykorzystujemy naszą wiedzę.
 • Pomoc w projektowaniu
  Zgodne z dyrektywami i szybkie projektowanie to nasz chleb powszedni.
 • Z jednego źródła
  Planowanie, projektowanie, wykonanie i uruchomienie systemów ochrony przeciwpożarowej a także utrzymanie i gwarantowany serwis przez 24h na dobę
 • Międzynarodowy
  Najwyższe parametry są pożądane wszędzie. Dla naszych klientów na całym świecie realizujemy indywidualne systemy ochrony przeciwpożarowej.
Fachplaner