Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Nie ma takich samych projektów – indywidualna ochrona przeciwpożarowa

Nie ma takich samych inwestycji budowlanych. Dochodzą do tego różne zalecenia, specjalne wymagania i wyzwania. Skrojona na miarę koncepcja ochrony łączy w sobie różne systemy i technologie, aby móc spełnić najwyższe wymagania. Filozofia firmy WAGNER podlega przy tym prostej zasadzie: dopiero na podstawie analizy ryzyka i zdefiniowanych celów ochrony można w optymalny sposób zaplanować rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej. Od instalacji sygnalizacji pożarowej, przez zasysające, bardzo czułe czujki dymu aż po wydajne instalacje gaśnicze na gaz, spektrum skutecznych systemów ochrony przeciwpożarowej jest bardzo duże. Za pomocą aktywnego systemu zapobieganie pożarom OxyReduct® firma WAGNER ponadto stworzyła nowy standard prewencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej: Ponieważ tryskacze przeciwpożarowe i konwencjonalne systemy gaśnicze są systemami reaktywnymi i z góry należy wykluczyć szkody w licznych wrażliwych strefach z koncentracją wartości.

Optymalna ochrona przeciwpożarowa od ekspertów

Wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie pożarom jak również zarządzanie zagrożeniami stanowią dziedziny, na których firma WAGNER jako ekspert w zakresie ochrony przeciwpożarowej zna się najlepiej. Systemy te muszą być do siebie dostosowane w optymalny sposób i doskonale ze sobą harmonizować, aby zapewniać najwyższy stopień bezpieczeństwa. Ponieważ wyłącznie ten, kto zna technikę do najdrobniejszego szczegółu, może zaplanować i wykonać ją w sposób precyzyjny i niezawodny. Firma WAGNER jako fachowy partner od samego początku wspiera planistów, architektów i generalnych wykonawców.

W koncepcji ochrony przeciwpożarowej nowych inwestycji budowlanych należy uwzględnić złożone aspekty różnych pracujących na miejscu podwykonawców. Przykładowo użytkownik obiektu zamierza w przyszłości zwiększyć jego objętość, którą będzie można również modyfikować w elastyczny sposób. Jeszcze bardziej złożone jest ustalenie podstaw przy przebudowie lub zmianie sposoby korzystania z istniejącego budynku: oprócz aktualnie obowiązujących dyrektyw i wymagań należy sprawdzić udzielone kiedyś zezwolenia na budowę i dostosować je do istniejącego stanu rzeczy.

Jakie aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić?

p class="MsoNormal">Oprócz przepisów budowlanych i specjalnych rozporządzeń budowlanych w planowaniu instalacji przeciwpożarowej należy uwzględnić zalecenia prawa budowlanego. Istnieje szereg ustaw i dyrektyw stycznych z ochroną przeciwpożarową. Zasadniczo w ochronie przeciwpożarowej: przedsiębiorstwa są zobowiązane do samodzielnego znalezienia odpowiednich przepisów i ich uwzględnienia w swoim planowaniu. Do najważniejszych podstaw prawnych ochrony przeciwpożarowej zaliczają się:

  • przepisy BHP,
  • Dokumenty ochrony przeciwwybuchowej dla stref niebezpiecznych,
  • rozporządzenie o miejscu pracy
  • oraz kodeksie budowlanym danego kraju.

Zalecenia straży pożarnej i ubezpieczyciela od pożaru

Przy każdej inwestycji budowlanej planiści i architekci muszą zasięgnąć informacji u odpowiedniego ubezpieczyciela od pożaru, jakie nakłady i przepisy odnoszą się do ochrony przeciwpożarowej. W ten sposób przypadki pożarów i przerw w pracy nimi spowodowanych mogą być ubezpieczane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Do jakich przepisów należy stosować się w koncepcji ochrony przeciwpożarowej zależy w przypadku Niemiec od tego, czy dany ubezpieczyciel stosuje się do propozycji Niemieckiego Zrzeszenia Ubezpieczycieli (GDV) bądź sporządził własne dyrektywy. Wyłącznie jeśli są zachowane podane w regulacji zalecenia, można w razie szkody zastosować się do niej.

Uwzględnianie życzeń użytkownika

Wymagania i życzenia użytkownika lub inwestora są nieodzowne do wykonania przyszłej instalacji przeciwpożarowej. Do wymagań do uwzględnienia zalicza się planowany rodzaj wykorzystywania jak również wymagana powierzchnia pracy i magazynu, geometria budynku oraz ogólne dane działki. Równocześnie dla opracowania środków ochrony przeciwpożarowej decydującą rolę odgrywa indywidualna potrzeba ochrony ze strony użytkownika.

Inżynierowie-handlowcy firmy WAGNER planują instalacje przeciwpożarowe, zajmują się całą koncepcją i projektowaniem aż po wykaz prac z opisem urządzeń.